Danh mục sản phẩm

Vât tư in lưới

(10 sản phẩm)
Lựa chọn
 • Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A4 - Giấy Trung Quốc (phim đục khô ngay)

  Giá thị trường: 800.000
  Giá bán:   500.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua 10 tập giá 470.000đ/ tập 100 tờ

  Mua 20 tập khuyến mại 01 tập


  Mô tả sản phẩm:

  Mục đích: dùng làm phim xuất bản in lụa.

  Khổ giấy: A4 (210 x 297 mm)

  Độ dày: 140 mic

  Đóng gói: 100 tờ/ tập

  Lưu ý: 2 mặt trên phim, chỉ có một mặt phủ thành phần hóa học để bám mực, mực không cần sấy khô ngay sau khi in, mặt còn lại không bám mực.

   Đặc điểm: khi out phim cho chất lượng hình ảnh đẹp và sắc nét. giữ được nhiều mực; độ bền cao, chống xé rách

  Phim được phủ lớp thuốc in phun hút mực, khô nhanh; lớp thuốc mịn phù hợp cho máy in có độ phân giải cao màu trắng đục

  Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A4 - Giấy Trung Quốc (phim đục khô ngay) Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A4 - Giấy Trung Quốc (phim đục khô ngay)
  Giá thị trường: 800.000
  500.000 
 • Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A3 - Giấy Trung Quốc (phim đục khô ngay)

  Giá thị trường: 800.000
  Giá bán:   950.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua 10 tập giá 920.000đ/ tập 100 tờ

  Mua 20 tập khuyến mại 01 tập


  Mô tả sản phẩm:

  Mục đích: dùng làm phim xuất bản in lụa.

  Độ dày: 140 mic

  Đóng gói: 100 tờ/ tập

  Lưu ý: 2 mặt trên phim, chỉ có một mặt phủ thành phần hóa học để bám mực, mực không cần sấy khô ngay sau khi in, mặt còn lại không bám mực.

   Đặc điểm: khi out phim cho chất lượng hình ảnh đẹp và sắc nét. giữ được nhiều mực; độ bền cao, chống xé rách

  Phim được phủ lớp thuốc in phun hút mực, khô nhanh; lớp thuốc mịn phù hợp cho máy in có độ phân giải cao màu trắng đục

  Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A3 - Giấy Trung Quốc (phim đục khô ngay) Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A3 - Giấy Trung Quốc (phim đục khô ngay)
  Giá thị trường: 800.000
  950.000 
 • Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A4 - Giấy Trung Quốc (giấy trong lâu khô)

  Giá thị trường: 600.000
  Giá bán:   400.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua lẻ 10.000đ/ tờ

  Mua 10 tập giá 380.000đ/ tập 100 tờ

  Mua 20 tập khuyến mại 01 tập


  Mô tả sản phẩm:

  Mục đích: dùng làm phim xuất bản in lụa.

  Khổ giấy: A4 (210 x 297 mm)

  Độ dày: 140 mic

  Đóng gói: 100 tờ/ tập

  Lưu ý: 2 mặt trên phim, chỉ có một mặt phủ thành phần hóa học để bám mực, mực cần sấy khô sau khi in hoặc chờ một lúc mới khô, mặt còn lại không bám mực.

   Đặc điểm: khi out phim cho chất lượng hình ảnh đẹp và sắc nét. giữ được nhiều mực; độ bền cao, chống xé rách

  Phim được phủ lớp thuốc in phun hút mực, khô nhanh; lớp thuốc mịn phù hợp cho máy in có độ phân giải cao, phim màu trắng trong

  Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A4 - Giấy Trung Quốc (giấy trong lâu khô) Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A4 - Giấy Trung Quốc (giấy trong lâu khô)
  Giá thị trường: 600.000
  400.000 
 • Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.61m, dài 30m - Giấy Trung Quốc (phim đục khô ngay

  Giá thị trường: 1.700.000
  Giá bán:   1.310.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua 10 cuộn giá 1.260.000đ/ cuộn

  Mua 20 cuộn khuyến mại 01 cuộn


  Mô tả sản phẩm:

  Mục đích: dùng làm phim xuất bản in lụa.

  Độ dày: 140 mic

  Đóng gói: 23m cuộn khổ 0.61m

  Lưu ý: 2 mặt trên phim, chỉ có một mặt phủ thành phần hóa học để bám mực, mực khô ngay sau khi in, mặt còn lại không bám mực.

   Đặc điểm: khi out phim cho chất lượng hình ảnh đẹp và sắc nét. giữ được nhiều mực; độ bền cao, chống xé rách

  Phim được phủ lớp thuốc in phun hút mực, khô nhanh; lớp thuốc mịn phù hợp cho máy in có độ phân giải cao, phim màu trắng đục

  Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.61m, dài 30m - Giấy Trung Quốc (phim đục khô ngay Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.61m, dài 30m - Giấy Trung Quốc (phim đục khô ngay
  Giá thị trường: 1.700.000
  1.310.000 
 • Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A3 - Giấy Trung Quốc (giấy trong lâu khô)

  Giá thị trường: 1.000.000
  Giá bán:   750.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua lẻ 12.000đ/ tờ

  Mua 10 tập giá 620.000đ/ tập 100 tờ

  Mua 20 tập khuyến mại 01 tập


  Mô tả sản phẩm:

  Mục đích: dùng làm phim xuất bản in lụa.

  Độ dày: 140 mic

  Đóng gói: 100 tờ/ tập

  Lưu ý: 2 mặt trên phim, chỉ có một mặt phủ thành phần hóa học để bám mực, mực cần sấy khô sau khi in hoặc chờ một lúc mới khô, mặt còn lại không bám mực.

   Đặc điểm: khi out phim cho chất lượng hình ảnh đẹp và sắc nét. giữ được nhiều mực; độ bền cao, chống xé rách

  Phim được phủ lớp thuốc in phun hút mực, khô nhanh; lớp thuốc mịn phù hợp cho máy in có độ phân giải cao, phim màu trắng trong

  Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A3 - Giấy Trung Quốc (giấy trong lâu khô) Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A3 - Giấy Trung Quốc (giấy trong lâu khô)
  Giá thị trường: 1.000.000
  750.000 
 • Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.61m, dài 30m - Giấy Trung Quốc (phim trong lâu khô)

  Giá thị trường: 1.500.000
  Giá bán:   1.250.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua 10 cuộn giá 1.200.000đ/ cuộn

  Mua 20 cuộn giá 1.150.000đ/ cuộn


  Mô tả sản phẩm:

  Mục đích: dùng làm phim xuất bản in lụa.

  Độ dày: 140 mic

  Đóng gói: 30m cuộn khổ 0.61m

  Lưu ý: 2 mặt trên phim, chỉ có một mặt phủ thành phần hóa học để bám mực, mực  không khô ngay sau khi in cần phải sấy hoặc đợi một lúc mới khô, mặt còn lại không bám mực.

   Đặc điểm: khi out phim cho chất lượng hình ảnh đẹp và sắc nét. giữ được nhiều mực; độ bền cao, chống xé rách

  Phim được phủ lớp thuốc in phun hút mực, khô nhanh; lớp thuốc mịn phù hợp cho máy in có độ phân giải cao, phim màu trắng trong

  Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.61m, dài 30m - Giấy Trung Quốc (phim trong lâu khô) Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.61m, dài 30m - Giấy Trung Quốc (phim trong lâu khô)
  Giá thị trường: 1.500.000
  1.250.000 
 • Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.91m, dài 30m - Giấy Trung Quốc (phim đục khô ngay)

  Giá thị trường: 2.000.000
  Giá bán:   1.550.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua 10 cuộn giá 1.500.000đ/ cuộn

  Mua 20 cuộn khuyến mại 01 cuộn


  Mô tả sản phẩm:

  Mục đích: dùng làm phim xuất bản in lụa.

  Độ dày: 140 mic

  Đóng gói: 30m cuộn khổ 0.91m

  Lưu ý: 2 mặt trên phim, chỉ có một mặt phủ thành phần hóa học để bám mực, mực  khô ngay sau khi in, mặt còn lại không bám mực.

   Đặc điểm: khi out phim cho chất lượng hình ảnh đẹp và sắc nét. giữ được nhiều mực; độ bền cao, chống xé rách

  Phim được phủ lớp thuốc in phun hút mực, khô nhanh; lớp thuốc mịn phù hợp cho máy in có độ phân giải cao màu trắng đục.

  Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.91m, dài 30m - Giấy Trung Quốc (phim đục khô ngay) Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.91m, dài 30m - Giấy Trung Quốc (phim đục khô ngay)
  Giá thị trường: 2.000.000
  1.550.000 
 • Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.91m, dài 30m - Giấy Trung Quốc (phim trong lâu khô)

  Giá thị trường: 1.800.000
  Giá bán:   1.350.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua 10 cuộn giá 1.300.000đ/ cuộn

  Mua 20 cuộn khuyến mại 01 cuộn


  Mô tả sản phẩm:

  Mục đích: dùng làm phim xuất bản in lụa.

  Độ dày: 140 mic

  Đóng gói: 30m cuộn khổ 0.91m

  Lưu ý: 2 mặt trên phim, chỉ có một mặt phủ thành phần hóa học để bám mực, mực cần sấy khô sau khi in hoặc chờ một lúc mới khô, mặt còn lại không bám mực.

   Đặc điểm: khi out phim cho chất lượng hình ảnh đẹp và sắc nét. giữ được nhiều mực; độ bền cao, chống xé rách

  Phim được phủ lớp thuốc in phun hút mực, khô nhanh; lớp thuốc mịn phù hợp cho máy in có độ phân giải cao, phim màu trắng trong

  Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.91m, dài 30m - Giấy Trung Quốc (phim trong lâu khô) Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.91m, dài 30m - Giấy Trung Quốc (phim trong lâu khô)
  Giá thị trường: 1.800.000
  1.350.000 
 • Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.91m, dài 30m - Giấy Hàn Quốc (phim đục khô ngay)

  Giá thị trường: 2.500.000
  Giá bán:   2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua 10 cuộn giá 2.080.000đ/ cuộn

  Mua 20 cuộn khuyến mại 01 cuộn


  Mô tả sản phẩm:

  Mục đích: dùng làm phim xuất bản in lụa.

  Độ dày: 140 mic

  Đóng gói: 23m cuộn khổ 0.91m

  Lưu ý: 2 mặt trên phim, chỉ có một mặt phủ thành phần hóa học để bám mực, mực khô ngay sau khi in, mặt còn lại không bám mực.

   Đặc điểm: khi out phim cho chất lượng hình ảnh đẹp và sắc nét. giữ được nhiều mực; độ bền cao, chống xé rách

  Phim được phủ lớp thuốc in phun hút mực, khô nhanh; lớp thuốc mịn phù hợp cho máy in có độ phân giải cao màu trắng đục

  Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.91m, dài 30m - Giấy Hàn Quốc (phim đục khô ngay) Phim nhựa in lưới dạng cuộn PET Film - Khổ 0.91m, dài 30m - Giấy Hàn Quốc (phim đục khô ngay)
  Giá thị trường: 2.500.000
  2.100.000 
 • Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A4 - Giấy Trung Quốc (giấy đục khô ngay)

  Giá thị trường: 650.000
  Giá bán:   500.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua lẻ 500.000đ/ tập (100 tờ)

  Mua 05 tập giá 450.000đ/ tập

  Mua 10 tập khuyến mại 01 tập


  Mô tả sản phẩm:

  Mục đích: dùng làm phim xuất bản in lụa.

  Khổ giấy: A4 (210 x 297 mm)

  Độ dày: 140 mic

  Đóng gói: 100 tờ/ tập

  Lưu ý: 2 mặt trên phim, chỉ có một mặt phủ thành phần hóa học để bám mực, mực cần sấy khô sau khi in hoặc chờ một lúc mới khô, mặt còn lại không bám mực.

   Đặc điểm: khi out phim cho chất lượng hình ảnh đẹp và sắc nét. giữ được nhiều mực; độ bền cao, chống xé rách

  Phim được phủ lớp thuốc in phun hút mực, khô nhanh; lớp thuốc mịn phù hợp cho máy in có độ phân giải cao, phim màu trắng trong

  Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A4 - Giấy Trung Quốc (giấy đục khô ngay) Phim nhựa in lưới PET Film - Khổ A4 - Giấy Trung Quốc (giấy đục khô ngay)
  Giá thị trường: 650.000
  500.000 
Gọi ngay để đặt hàng với TOÀN PHÁT
Kinh doanh - Email: baogia@toanphat.com
098.990.2222 (zalo) - 097.649.5555 (zalo)
098.648.3333 - 096.587.6886
Hỗ trợ Kỹ thuật:
0973.746.998 - 0973.142.933 - 090605.2828

Xin cảm ơn Quý khách!