Danh mục sản phẩm

Lọc sản phẩm

Thương hiệu

Khoảng giá

Ổ cứng mạng

(15 sản phẩm)
Lựa chọn
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS1812+

  Giá bán: 30.180.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • CPU Frequency : Dual Core 2.13GHz
  • Floating Point
  • Memory : DDR3 1 GB (Expandable, up to 3GB) 
  • Internal HDD/SSD : 3.5" or 2.5" SATA(II) X8
  • Max Internal Capacity : 32TB (8X 4TB HDD)
  • Hot Swappable HDD
  • External HDD Interface : USB 3.0 Port X 2, USB 2.0 Port X 4, eSATA Port X 2
  • Size (HxWxD) : 157 X 340 X 233 mm
  • Weight : 5.21Kg
  • LAN : Gigabit X 2
  • Link Aggregation
  • Wake on LAN/WAN
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS1812+ Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS1812+
   
  30.180.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS3612xs

  Giá bán: 77.237.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • CPU Frequency : Dual Core 3.1GHz
  • Floating Point
  • Memory : DDR3 2GB ECC RAM (Expandable, up to 6GB) 
  • Internal HDD/SSD : 3.5" or 2.5" SATA(II) X12 
  • Max Internal Capacity : 48TB (12X 4TB HDD) 
  • Hot Swappable HDD
  • External HDD Interface : USB 2.0 Port X 4, Expansion Port X 2
  • Size (HxWxD) : 310 X 300 X 340 mm
  • Weight : 10.53Kg
  • LAN : Gigabit X4 
  • Link Aggregation
  • Wake on LAN/WAN
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS3612xs Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS3612xs
   
  77.237.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS2413+

  Giá bán: 43.255.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • CPU Frequency : Dual Core 2.13 GHz
  • Floating Point
  • Memory : DDR3 2 GB (Expandable up to 4 GB) 
  • Internal HDD/SSD : 3.5" or 2.5" SATA(II) X 12
  • Max Internal Capacity : 48 TB (4 TB HDD X 12) 
  • Hot Swappable HDD
  • External HDD Interface : USB 3.0 Port X 2, USB 2.0 Port X 4, Expansion Port X 1
  • Weight : 9.93 kg
  • LAN : Gigabit X 2
  • Link Aggregation
  • Wake on LAN/WAN
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS2413+ Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS2413+
   
  43.255.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS1512+

  Giá bán: 24.120.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • CPU Frequency : Dual Core 2.13GHz
  • Floating Point
  • Memory : DDR3 1 GB (Expandable, up to 3GB) 
  • Internal HDD/SSD : 3.5" or 2.5" SATA(II) X5 
  • Max Internal Capacity : 20TB (5X 4TB HDD) 
  • Hot Swappable HDD
  • External HDD Interface : USB 3.0 Port X 2, USB 2.0 Port X 4, eSATA Port X 2
  • Size (HxWxD) : 157 X 248 X 233 mm
  • Weight : 4.25Kg
  • LAN : Gigabit X 2
  • Link Aggregation
  • Wake on LAN/WAN
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS1512+ Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS1512+
   
  24.120.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS412+

  Giá bán: 19.375.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • CPU Frequency : Dual Core 2.13GHz
  • Floating Point
  • Memory : DDR3 1GB 
  • Internal HDD/SSD : 3.5" or 2.5" SATA(II) X4
  • Max Internal Capacity : 16TB (4 X 4TB HDD)
  • Hot Swappable HDD
  • External HDD Interface : USB 3.0 Port X 2, USB 2.0 Port X 1, eSATA Port X 1
  • Weight : 2.03Kg
  • LAN : Gigabit X 2
  • Link Aggregation
  • Wake on LAN/WAN
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS412+ Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS412+
   
  19.375.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS713+

  Giá bán: 15.150.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • CPU Frequency : Dual Core 2.13 GHz
  • Floating Point
  • Memory : DDR3 1 GB 
  • Internal HDD/SSD : 3.5" or 2.5" SATA(II) X 2 (Hard drive not included)
  • Max Internal Capacity : 8TB (2X 4TB HDD) (Capacity may vary by RAID types) 
  • Hot Swappable HDD
  • External HDD Interface : USB 3.0 Port X 2, USB 2.0 Port X 1, eSATA Port X 1
  • Weight : 1.69 kg
  • LAN : Gigabit X 2
  • Link Aggregation
  • Wake on LAN/WAN
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS713+ Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS713+
   
  15.150.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS213+

  Giá bán: 11.175.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • CPU Frequency : Dual Core 1.067 GHz
  • Floating Point
  • Hardware Encryption Engine
  • Memory : DDR3 512 MB 
  • Internal HDD/SSD : 3.5" or 2.5" SATA(II) X 2
  • Max Internal Capacity : 8 TB (2 X 4 TB HDD)
  • Hot Swappable HDD
  • External HDD Interface : USB 3.0 Port X 2, USB 2.0 Port X 1, eSATA Port X 1, SD Card Port X 1
  • Weight : 1.25 kg
  • LAN : Gigabit X 1
  • Wake on LAN/WAN
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS213+ Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS213+
   
  11.175.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS112+

  Giá bán: 7.537.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • CPU Frequency : 2.0GHz
  • Hardware Encrypted Engine
  • Memory : DDR3 512MB 
  • Internal HDD/SSD : 3.5" or 2.5" SATA(II) X1 
  • Max Internal Capacity : 4TB (1X 4TB HDD)
  • External HDD Interface : USB 3.0 Port X 2, eSATA Port X 1
  • Size (HxWxD) : 166 X 71 X 224 mm
  • Weight : 0.72 Kg
  • LAN : Gigabit X1
  • Wake on LAN/WAN
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS112+ Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS112+
   
  7.537.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS413

  Giá bán: 14.868.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • CPU Frequency : Dual Core 1.067 GHz
  • Floating Point
  • Hardware Encryption Engine
  • Memory : DDR3 1 GB 
  • Internal HDD/SSD : 3.5" or 2.5" SATA(II) X 4
  • Max Internal Capacity : 16 TB (4 X 4 TB HDD)
  • External HDD Interface : USB 3.0 Port X 2, USB 2.0 Port X 1, eSATA Port X 1
  • Size (HxWxD) : 165 x 203 x 233.2 mm
  • Weight : 2.03 kg
  • LAN : Gigabit X 1
  • Wake on LAN/WAN
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS413 Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS413
   
  14.868.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS213

  Giá bán: 9.177.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • CPU Frequency : 2.0 GHz
  • Hardware Encryption Engine
  • Memory : DDR3 512 MB 
  • Internal HDD/SSD : 3.5" or 2.5" SATA(II) X 2
  • Max Internal Capacity : 8 TB (2 X 4 TB HDD) 
  • Hot Swappable HDD
  • External HDD Interface : USB 3.0 Port X 2, USB 2.0 Port X 1, SD Card Port X 1
  • Size (HxWxD) : 165 x 108 x 233.2 mm
  • Weight : 1.25 kg
  • LAN : Gigabit X 1
  • Wake on LAN/WAN
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS213 Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS213
   
  9.177.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS112

  Giá bán: 6.741.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • CPU Frequency: 1.6GHz
  • Memory: DDR3 256MB
  • Internal HDD/SSD: 3.5" or 2.5" SATA(II) X 1
  • Max Internal Capacity: 4TB 
  • External Storage Interface: 2X USB 3.0 ports, 1X eSATA port
  • Size (HxWxD): 166mm X 71mm X 224mm
  • Weight: 0.72Kg
  • LAN: Gigabit X1
  • Wireless Support 
  • Wake on LAN/WAN
  • Hardware Encryption Engine
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS112 Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS112
   
  6.741.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS413j

  Giá bán: 10.555.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • CPU Frequency: 1.6GHz
  • Hardware Encryption Engine
  • Memory: DDR3 512MB
  • Internal HDD: 3.5" X4 or 2.5" SATA(II) X4
  • Max Internal Capacity: 16TB (4x 4TB hard drives)
  • External HDD Interface: USB 2.0 port X2
  • Size (HxWxD): 168mm X 184mm X 230mm
  • Weight: 2.23kg
  • LAN: Gigabit X1
  • Wireless Support
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS413j Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS413j
   
  10.555.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS411 slim

  Giá bán: 9.045.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:No. of Bay: 4 Bay Tower NAS
  Model No.: DS411 SLIM
  Processor: 1.6 GHz
  Memory: 256MB
  Warranty: 1 years
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS411 slim Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS411 slim
   
  9.045.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS212J

  Giá bán: 6.105.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:No. of Bay: 2 Bay Tower NAS
  Model No.: DS212J
  Processor: 1.2GHz
  Memory: 256MB
  Warranty: 2 years
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS212J Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS212J
   
  6.105.000 
 • Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS112J

  Giá bán: 4.525.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:No. of Bay: 1 Bay Tower NAS
  Model No.: DS112J
  Processor: 1.2GHz
  Memory: 128MB
  Warranty: 1 years
  Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS112J Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS112J
   
  4.525.000 
Gọi ngay để đặt hàng với TOÀN PHÁT
Kinh doanh - Email: baogia@toanphat.com
098.990.2222 (zalo) - 097.649.5555 (zalo)
098.648.3333 - 096.587.6886
Hỗ trợ Kỹ thuật:
0973.746.998 - 0973.142.933 - 090605.2828

Xin cảm ơn Quý khách!