Danh mục sản phẩm

Lọc sản phẩm

Thương hiệu

Khoảng giá

Trống mực máy Fax Panasonic

(9 sản phẩm)
Lựa chọn
 • Trống mực máy Fax Panasonic KX-FAD473 - Drum máy fax Panasonic KX MB2120, KX-MB2130, KX-MB2170

  Giá thị trường: 2.000.000
  Giá bán:   1.690.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • Mã hàng: Trống mực Drum Fax Panasonic KX-FAD473
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Sử dụng: Máy fax đa năng Panasonic KX MB2120, KX-MB2130, KX-MB2170
  • Số lượng in: 10.000-12.000 trang

  Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

  (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Trống mực máy Fax Panasonic KX-FAD473 - Drum máy fax Panasonic KX MB2120, KX-MB2130, KX-MB2170 Trống mực máy Fax Panasonic KX-FAD473 - Drum máy fax Panasonic KX MB2120, KX-MB2130, KX-MB2170
  Giá thị trường: 2.000.000
  1.690.000 
 • Trống mực máy Fax KX FA 83A - Drum dùng cho máy fax LASER KX-FL 512, KX-FL 612, KX-FL 542, KX-FL 652

  Giá bán: 350.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mã trống: Panasonic KX FA 83A

  Loại trống: Trống mực máy Fax KX FA 83A

  Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax Laser KX-FL512, KX-FL612, KX-FL542, KX-FL652.

  Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

  Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

  (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Trống mực máy Fax KX FA 83A - Drum dùng cho máy fax LASER KX-FL 512, KX-FL 612, KX-FL 542, KX-FL 652 Trống mực máy Fax KX FA 83A - Drum dùng cho máy fax LASER KX-FL 512, KX-FL 612, KX-FL 542, KX-FL 652
   
  350.000 
 • Trống mực máy Fax KX FAD 402E - Drum dùng cho máy Fax KX-MB 3020. KX-MB 2030, KX-MB 2025, KX-MB 2010

  Giá bán: 1.490.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mã trống: Panasonic KX FAD 402E

  Loại trống: Trống mực máy Fax KX FAD 402E

  Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax KX-MB 3020, KX-MB 2030, KX-MB 2025, KX-MB 2010

  Dung lượng: In khoảng 15.000 trang (với độ che phủ 5%)

  Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

  (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Trống mực máy Fax KX FAD 402E - Drum dùng cho máy Fax KX-MB 3020. KX-MB 2030, KX-MB 2025, KX-MB 2010 Trống mực máy Fax KX FAD 402E - Drum dùng cho máy Fax KX-MB 3020. KX-MB 2030, KX-MB 2025, KX-MB 2010
   
  1.490.000 
 • Trống mực máy Fax KX FAD-412 - Drum dùng cho máy Fax KX-MB2010, KX-MB2025, KX-MB2030, KX-MB2085, KX-MB2090, KX-MB2120, KX-MB2130, KX-MB2170

  Giá thị trường: 1.800.000
  Giá bán:   1.650.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mã trống: Panasonic KX FAD412

  Loại trống: Trống mực máy Fax KX FAD412

  Loại máy sử dụng: Panasonic Fax KX-MB2010, KX-MB2025, KX-MB2030, KX-MB2085, KX-MB2090, KX-MB2120, KX-MB2130, KX-MB2170

  Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

  Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

  (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Trống mực máy Fax KX FAD-412 - Drum dùng cho máy Fax KX-MB2010, KX-MB2025, KX-MB2030, KX-MB2085, KX-MB2090, KX-MB2120, KX-MB2130, KX-MB2170 Trống mực máy Fax KX FAD-412 - Drum dùng cho máy Fax KX-MB2010, KX-MB2025, KX-MB2030, KX-MB2085, KX-MB2090, KX-MB2120, KX-MB2130, KX-MB2170
  Giá thị trường: 1.800.000
  1.650.000 
 • Trống mực máy Fax KX FA 86 - Drum dùng cho máy Fax KX-FLM 852, KX-FL802, Fax KX-FL812

  Giá bán: 1.990.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mã trống: Panasonic KX FA 86

  Loại trống: Trống mực máy Fax KX FA 86

  Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax KX-FLM 852, KX-FL802, Fax KX-FL812

  Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

  Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

  (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Trống mực máy Fax KX FA 86 - Drum dùng cho máy Fax KX-FLM 852, KX-FL802, Fax KX-FL812 Trống mực máy Fax KX FA 86 - Drum dùng cho máy Fax KX-FLM 852, KX-FL802, Fax KX-FL812
   
  1.990.000 
 • Trống mực máy Fax KX FA93 - Drum dùng cho máy Fax KX-MB262, MB772

  Giá bán: 1.650.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mã trống: Panasonic KX FA93

  Loại trống: Trống mực máy Fax KX FA93

  Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax KX-MB262, MB772

  Dung lượng: In khoảng 6.000 trang (với độ che phủ 5%)

  Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  Đặt hàng qua điện thoại: (024) 3733.4733 - (024) 3733.7973

  (024) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Trống mực máy Fax KX FA93 - Drum dùng cho máy Fax KX-MB262, MB772 Trống mực máy Fax KX FA93 - Drum dùng cho máy Fax KX-MB262, MB772
   
  1.650.000 
 • Trống mực máy Fax KX FAD89 - Drum dùng cho máy Fax KX-FL 402

  Giá thị trường: 2.000.000
  Giá bán:   1.650.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mã trống: Panasonic KX FAD 89

  Loại trống: Trống mực máy Fax KX FAD 89

  Loại máy sử dụng: Panasonic Fax Laser KX-FL 402, Fax Laser KX-FL 422

  Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

  Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

  (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Trống mực máy Fax KX FAD89 - Drum dùng cho máy Fax KX-FL 402 Trống mực máy Fax KX FAD89 - Drum dùng cho máy Fax KX-FL 402
  Giá thị trường: 2.000.000
  1.650.000 
 • Trống mực máy Fax KX FA84 - Drum dùng cho máy Fax KX-FL512, KX-FL542, KX-FL612

  Giá thị trường: 1.800.000
  Giá bán:   1.550.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mã trống: Panasonic Fax KX FA84

  Loại trống: Trống mực máy Fax KX FA84

  Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax KX-FL512, KX-FL542, KX-FL612

  Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

  Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

  (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Trống mực máy Fax KX FA84 - Drum dùng cho máy Fax KX-FL512, KX-FL542, KX-FL612 Trống mực máy Fax KX FA84 - Drum dùng cho máy Fax KX-FL512, KX-FL542, KX-FL612
  Giá thị trường: 1.800.000
  1.550.000 
 • Trống mực máy Fax KX FA78 - Drum dùng cho máy Fax KX-FLB752, KX-FLB756

  Giá thị trường: 1.800.000
  Giá bán:   1.620.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Mã trống: Panasonic Fax KX FA78

  Loại trống: Trống mực máy Fax KX FA78

  Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax KX-FLB752, KX-FLB756

  Dung lượng: In khoảng 6.000 trang (với độ che phủ 5%)

  Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  Đặt hàng qua điện thoại: (024) 3733.4733 - (024) 3733.7973

  (024) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Trống mực máy Fax KX FA78 - Drum dùng cho máy Fax KX-FLB752, KX-FLB756 Trống mực máy Fax KX FA78 - Drum dùng cho máy Fax KX-FLB752, KX-FLB756
  Giá thị trường: 1.800.000
  1.620.000 
Gọi ngay để đặt hàng với TOÀN PHÁT
Kinh doanh - Email: baogia@toanphat.com
098.990.2222 (zalo) - 097.649.5555 (zalo)
098.648.3333 - 096.587.6886
Hỗ trợ Kỹ thuật:
0973.746.998 - 0973.142.933 - 090605.2828

Xin cảm ơn Quý khách!