Danh mục sản phẩm

Lọc sản phẩm

Thương hiệu

Khoảng giá

(13 sản phẩm)
Lựa chọn
 • Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A3 - 160g - Giấy Indonexia loại đẹp!

  Giá thị trường: 200.000
  Giá bán:   135.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • Giấy Couche hai mặt bóng đẹp.
  • Khổ giấy: A3
  • Định lượng 160g.
  • Đóng gói: 50 tờ/ tập. 

  Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  (áp dụng đơn hàng giá trị trên 1.000.000 đồng)

  Đặt hàng qua điện thoại: (024) 3733.4733 - (024) 3733.7973

  (024) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

   

  Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A3 - 160g - Giấy Indonexia loại đẹp! Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A3 - 160g - Giấy Indonexia loại đẹp!
  Giá thị trường: 200.000
  135.000 
 • Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A3 - 140g - Giấy Indonexia loại đẹp!

  Giá thị trường: 180.000
  Giá bán:   125.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • Giấy Couche hai mặt bóng đẹp.
  • Khổ giấy: A3
  • Định lượng 140g.
  • Đóng gói: 50 tờ/ tập. 

  Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  (áp dụng đơn hàng giá trị trên 1.000.000 đồng)

  Đặt hàng qua điện thoại: (024) 3733.4733 - (024) 3733.7973

  (024) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

   

  Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A3 - 140g - Giấy Indonexia loại đẹp! Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A3 - 140g - Giấy Indonexia loại đẹp!
  Giá thị trường: 180.000
  125.000 
 • Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A3 - 300g - Giấy Indonexia loại đẹp!

  Giá thị trường: 250.000
  Giá bán:   165.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • Giấy Couche hai mặt bóng đẹp.
  • Định lượng 300g, 50 tờ/ tập. 
  • Khổ giấy: A3

  Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  (áp dụng đơn hàng giá trị trên 1.000.000 đồng)

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

  (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

   

  Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A3 - 300g - Giấy Indonexia loại đẹp! Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A3 - 300g - Giấy Indonexia loại đẹp!
  Giá thị trường: 250.000
  165.000 
 • Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - 140g - Giấy Indonexia loại dẹp!

  Giá bán: 60.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Mua 20 tập tặng 01 tập cùng loại
  Mô tả sản phẩm:
  • Giấy in ảnh Couche hai mặt. 
  • Định lượng 140g, 50 tờ/ tập. 
  • Khổ giấy: A4
  • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

   (áp dụng đơn hàng giá trị trên 1.000.000 đồng)

   Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

   (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - 140g - Giấy Indonexia loại dẹp! Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - 140g - Giấy Indonexia loại dẹp!
   
  60.000 
 • Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - 160g - Giấy Indonexia loại đẹp!

  Giá bán: 70.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua 20 tập tặng 01 tập cùng loại


  Mô tả sản phẩm:
  • Giấy Couche hai mặt. 
  • Định lượng 160g, 50 tờ/ tập. 
  • Khổ giấy: A4
  • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

   (áp dụng đơn hàng giá trị trên 1.000.000 đồng)

   Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

   (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - 160g - Giấy Indonexia loại đẹp! Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - 160g - Giấy Indonexia loại đẹp!
   
  70.000 
 • Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A3 - 260g - Giấy Indonexia loại đẹp!

  Giá thị trường: 230.000
  Giá bán:   150.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • Giấy Couche hai mặt. 
  • Định lượng 260g, 50 tờ/ tập. 
  • Khổ giấy: A3
  • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

   (áp dụng đơn hàng giá trị trên 1.000.000 đồng)

   Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

   (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A3 - 260g - Giấy Indonexia loại đẹp! Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A3 - 260g - Giấy Indonexia loại đẹp!
  Giá thị trường: 230.000
  150.000 
 • Giấy Couche in phun màu hai mặt A3 - 250g - Giấy đẹp láng bóng!

  Giá bán: 150.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Mua 20 tập tặng 01 tập
  Mô tả sản phẩm:
  • Giấy Couche hai mặt. 
  • Định lượng 250g, 50 tờ/ tập. 
  • Khổ giấy: A3

  Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội với tổng giá trị đơn hàng trên 1 triệu đồng

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

   (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Giấy Couche in phun màu hai mặt A3 - 250g - Giấy đẹp láng bóng! Giấy Couche in phun màu hai mặt A3 - 250g - Giấy đẹp láng bóng!
   
  150.000 
 • Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - 150g - Giấy Indonexia loại đẹp!

  Giá bán: 65.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Mua 20 tập tặng 01 tập cùng loại
  Mô tả sản phẩm:
  • Dùng để in card, in ảnh, catalogue, tờ rơi...
  • Giấy Couche hai mặt.
  • Định lượng 150g,
  • 50 tờ/ tập.
  • Khổ giấy: A4

   Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

   (áp dụng đơn hàng giá trị trên 1.000.000 đồng)

   Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

   (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

   

  Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - 150g - Giấy Indonexia loại đẹp! Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - 150g - Giấy Indonexia loại đẹp!
   
  65.000 
 • Giấy Couche in phun màu hai mặt A4 - 220g - Giấy Indonexia loại đẹp!

  Giá bán: 70.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  • Giấy  bóng hai mặt. 

  • Định lượng 2200gsm

  • Dùng để in in ảnh, maket,  to roi, catalogue, in quang cao.

  • Khổ A4

  Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội với tổng giá trị đơn hàng trên 1 triệu đồng

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

   (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Giấy Couche in phun màu hai mặt A4 - 220g - Giấy Indonexia loại đẹp! Giấy Couche in phun màu hai mặt A4 - 220g - Giấy Indonexia loại đẹp!
   
  70.000 
 • Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - 300g - Giấy Indonexia loại đẹp!

  Giá bán: 95.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua 20 tập tặng 01 tập cùng loại


  Mô tả sản phẩm:
  • Giấy Couche hai mặt.
  • Định lượng 300g, 50 tờ/ tập.
  • Khổ giấy: A4

  Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội với tổng giá trị đơn hàng trên 1 triệu đồng

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

  (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

   

  Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - 300g - Giấy Indonexia loại đẹp! Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - 300g - Giấy Indonexia loại đẹp!
   
  95.000 
 • Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - Định lượng 250g - Giấy Indonexia loại đẹp!

  Giá bán: 80.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua 20 tập tặng 01 tập cùng loại


  Mô tả sản phẩm:
  • Giấy Couche hai mặt.
  • Định lượng 250g, 50 tờ/ tập.
  • Khổ giấy: A4

  Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội với tổng giá trị đơn hàng trên 1 triệu đồng

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

  (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - Định lượng 250g - Giấy Indonexia loại đẹp! Giấy ảnh Couche in phun màu hai mặt A4 - Định lượng 250g - Giấy Indonexia loại đẹp!
   
  80.000 
 • Giấy ảnh couche in phun màu khổ A4 - 230 gam - Giấy Indonexia loại đẹp!

  Giá bán: 75.000  VNĐ
  Khuyến mãi:

  Mua 20 tập được tặng 01 tập cùng loại


  Mô tả sản phẩm:

  Giấy bóng hai mặt in được bằng mực thường.

  Định lượng 230gsm

  Khổ A4 (210 x 297 mm)

  Đóng túi 50 tờ/ tập 

  Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  (áp dụng đơn hàng giá trị trên 1.000.000 đồng)

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

  (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Giấy ảnh couche in phun màu khổ A4 - 230 gam - Giấy Indonexia loại đẹp! Giấy ảnh couche in phun màu khổ A4 - 230 gam - Giấy Indonexia loại đẹp!
   
  75.000 
 • Giấy ảnh couche in phun màu khổ A4 - 300gsm - Giấy Indonexia loại đẹp!

  Giá bán: 90.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Mua 20 tập tặng 01 tập cùng loại
  Mô tả sản phẩm:

  Giấy couche khổ A4.

  Giấy bóng hai mặt

  Định lượng 300gsm

  Dùng để in card, in ảnh, in giấy khen... Khổ A4

  Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

  (áp dụng đơn hàng giá trị trên 1.000.000 đồng)

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

  (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Giấy ảnh couche in phun màu khổ A4 - 300gsm - Giấy Indonexia loại đẹp! Giấy ảnh couche in phun màu khổ A4 - 300gsm - Giấy Indonexia loại đẹp!
   
  90.000 
Gọi ngay để đặt hàng với TOÀN PHÁT
Kinh doanh (Email: baogia@toanphat.com)
098.990.2222 (zalo) - 098.648.3333
097.649.5555 (zalo) - 096.587.6886
Hỗ trợ Kỹ thuật (miễn phí)
0973.746.998 - 0973.142.933 - 090605.2828
(Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ trong giờ HC.
Xin cảm ơn Quý khách!)