Danh mục sản phẩm

Trang chủ»Bảng tra Mã Chip mực

Bảng tra Mã Chip mực

 
Chip Epson
Epson 6200 chip 
Epson 6200/6200L chip 
Epson C1100/CX11N/CX11F chip Xanh/ Đỏ/ Vàng/Đen
Epson C2800 chip Xanh
Epson C2800 chip Đen 
Epson C2800 chip Đỏ
Epson C2800 chip Vàng 
Epson C3000 chip Xanh
Epson C3000 chip Đen 
Epson C3000 chip Đỏ
Epson C3000 chip Vàng 
Epson C3800 chip Xanh
Epson C3800 chip Đen 
Epson C3800 chip Đỏ
Epson C3800 chip Vàng 
Epson C4100 chip Xanh
Epson C4100 chip Đen 
Epson C4100 chip Đỏ
Epson C4100 chip Vàng 
Epson C4200 chip Xanh
Epson C4200 chip Đen 
Epson C4200 chip Đỏ
Epson C4200 chip Vàng 
Epson EPL-2020/N2500 chip Đen 
Epson EPL-N2500 chip Đen 
Epson EPL-N3000 chip Đen 
Epson EPL-N3000 chip Đen 
 
Chip SamSung
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Xanh
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Xanh
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Xanh
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đen
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đen
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đen
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đỏ
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đỏ
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đỏ
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Vàng
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Vàng
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Vàng
SamCLP350 chip Xanh
SamCLP350 chip Xanh
SamCLP350 chip Đen
SamCLP350 chip Đen
SamCLP350 chip Đỏ
SamCLP350 chip Đỏ
SamCLP350 chip Vàng
SamCLP350 chip Vàng
Samsung CLP 510 chip Xanh
Samsung CLP 510 chip Đen
Samsung CLP 510 chip Đỏ
Samsung CLP 510 chip Vàng
Samsung CLP 600/650 chip Xanh
Samsung CLP 600/650 chip Đen
Samsung CLP 600/650 chip Đỏ
Samsung CLP 600/650 chip Vàng
Samsung CLP 610/660 chip Xanh
Samsung CLP 610/660 chip Xanh
Samsung CLP 610/660 chip Đen
Samsung CLP 610/660 chip Đen
Samsung CLP 610/660 chip Đỏ
Samsung CLP 610/660 chip Đỏ
Samsung CLP 610/660 chip Vàng
Samsung CLP 610/660 chip Vàng
Samsung ML-1630/1631 Chip
Samsung ML-1640 (108S) Chip
Samsung ML-1640 (108S) Chip
Samsung ML-1640 (108S) Chip 
Samsung ML-1640 (108S) Chip
Samsung ML2010 fuse
Samsung ML2150/2151/2152 chip
Samsung ML2250/2251 chip
Samsung ML2550/2551/2552 chip
Samsung ML-2850/2851 chip
Samsung ML-2850/2851 chip
Samsung ML3050/3051 chip ML-D3050B
Samsung ML-3470/3471 chip
Samsung ML3560/3561 chip
Samsung ML3560/3561 chip
Samsung ML4050/4550/4551 chip
Samsung SCX4200/4250 chip
Samsung SCX4216 fuse 
Samsung SCX4300 (109S) Chip
Samsung SCX4300 (109S) Chip
Samsung SCX4300 (109S) Chip 
Samsung SCX4300 (109S) Chip
Samsung SCX-4500/4501 Chip
Samsung SCX4521F fuse 
Samsung SCX4725 chip
Samsung SCX4520/4720 chip
Samsung SCX5530 (SCX-D5530B) chip 
Samsung SCX6220/6320 chip
Samsung SF 5100 fuse 
Samsung SF 530/530P fuse  
Samsung SF 560/565P fuse 
Samsung SF560R/ SF-565PR chip
 
Chip HP
HP 1160/1320  chip
HP 1300  chip
HP 1300 chip
HP 1320 chip
HP 2300  chip
HP 2400/2410/2420/2430 chip
HP 2400/2410/2420/2430 chip
HP 1500/2500/2550/2820/2840 color chip 
HP 1500/2500/2550/2820/2840 drum chip 
HP 1500/2500/2550/2820/2840 chip Đen
HP 1600/2600/2605//CM1015/CM1017 chip Xanh
HP 1600/2600/2605/CM1015/CM1017 chip Đen 
HP 1600/2600/2605//CM1015/CM1017 chip Đỏ
HP 1600/2600/2605//CM1015/CM1017 chip Vàng 
HP chip Xanh
HP 3000/2700 chip Đen 
HP 3000/2700 chip Đỏ
HP 3000/2700 chip Vàng 
HP 3500 chip Xanh
HP 3500 chip Đỏ
HP 3500 chip Vàng 
HP 3500/3700 chip Đen 
HP 3700 chip Xanh
HP 3700 chip Đỏ
HP 3700 chip Vàng 
HP 1600/2600/3000/3600/3800/4730/5200/CP4005 chip Đen
HP 1600/2600/3000/3600/4730/CP4005 chip Xanh
HP 1600/2600/3000/3600/4730/CP4005 chip Đỏ
HP 1600/2600/3000/3600/4730/CP4005 chip Vàng 
HP 1600/2600/3000/3600/3800/4700/4730//5200/CP3505 chip Đen
HP 1600/2600/3000/3800/4700/4730/CP3505 chip Xanh
HP 1600/2600/3000/3800/4700/4730/mfp3505 chip Đỏ
HP 1600/2600/3000/3800/4700/4730/mfp3505 chip Vàng 
HP 3600 chip Xanh
HP 3600 chip Đỏ
HP 3600 chip Vàng 
HP 3600/3800 chip Đen 
HP 3800 chip Xanh
HP 3800 chip Đỏ
HP 3800 chip Vàng 
HP 4100/9000 chip 
HP 4200 chip chip
HP 4250/4350 chip
HP 4250/4350 chip
HP 4300 chip
HP 4345 chip
HP4500/4550/8500/8550 chip
HP4600/4650/5500/5550 chip Xanh
HP4600/4650/5500/5550 chip Đen
HP4600/4650/5500/5550 chip Đỏ
HP4600/4650/5500/5550 chip Vàng
HP 4700 chip Xanh
HP 4700 chip Đen 
HP 4700 chip Đỏ
HP 4700 chip Vàng 
HP 4730 chip Xanh
HP 4730 chip Đen 
HP 4730 chip Đỏ
HP 4730 chip Vàng 
HP 5200 chip
HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K chip Xanh
HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K chip Đen 
HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K chip Đỏ
HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K chip Vàng 
HP CP2020/2025/CM2320MFP chip Xanh
HP CP2020/2025/CM2320MFP chip Đen 
HP CP2020/2025/CM2320MFP chip Đỏ
HP CP2020/2025/CM2320MFP chip Vàng 
HP CP3525/CM3530MFP chip Xanh
HP CP3525/CM3530MFP chip Đen 
HP CP3525/CM3530MFP chip Đen 
HP CP3525/CM3530MFP chip Đỏ
HP CP3525/CM3530MFP chip Vàng 
HP CP4005C chip Xanh
HP CP4005 chip Đen 
HP CP4005M chip Đỏ
HP CP4005Y chip Vàng
HP P1005/ P1006 chip 
HP P1005/ P1006 chip
HP P1007/1008 chip 
HP P1505/P1522/M1120/1319 chip 
HP P1505/P1522/M1120/1319 chip
HP P2015 chip 
HP P2015 chip 
HP P2030/2035/P2055 chip 
HP P2055 chip 
HP P3005 /M3027/3035 chip 
HP P3005 /M3027/3035 chip 
HP P4015/4515 chip 
HP P4014/4015/4515 chip 
 
Chip Xerox
Xerox fax center 2121 chip
Fuji-Xerox 240A/340A chip
Xerox Phaser 3119 chip
Xerox Phaser 3150 chip
Xerox Phaser 3200 MFP chip
Xerox Phaser 3250 MFP chip
Fuji-Xerox 340A chip
Xerox Phaser 3420/3425 ; Tektronix 3420 chip
Xerox Phaser 3428 chip
Xerox Phaser 3450 chip
Xerox Phaser 3500 chip
Xerox WC4118 chip
XEROX4500 chip
XEROX4500 chip
XEROX4510 chip
XEROX5400 chip Đen
Xerox 6100 chip Xanh
Xerox 6100 chip Đen
Xerox 6100 chip Đỏ
Xerox 6100 chip Vàng
Xerox 6110 chip Xanh
Xerox 6110 chip Xanh
Xerox 6110 chip Đen
Xerox 6110 chip Đen
Xerox 6110 chip Đỏ
Xerox 6110 chip Đỏ
Xerox 6110 chip Vàng
Xerox 6110 chip Vàng
Xerox 6120/6115 chip Xanh
Xerox 6120/6115 chip Đen
Xerox 6120/6115 chip Đỏ
Xerox 6120/6115 chip Vàng
Xerox 6125 chip Xanh
Xerox 6125 chip Đen
Xerox 6125 chip Đỏ
Xerox 6125 chip Vàng
Xerox 6130 chip Xanh
Xerox 6130 chip Đen
Xerox 6130 chip Đỏ
Xerox 6130 chip Vàng
Xerox 6130 chip Xanh
Xerox 6130 chip Đen
Xerox 6130 chip Đỏ
Xerox 6130 chip Vàng
Xerox phaser 6180 chip Xanh
Xerox phaser 6180 chip Đen
Xerox phaser 6180 chip Đỏ
Xerox phaser 6180 chip Vàng
XEROX6250 Xanh chip
XEROX6250 Đen chip
XEROX6250 Đỏ chip
XEROX6250 Vàng chip
XEROX6300 Xanh chip
XEROX6300 Đen chip
XEROX6300 Đỏ chip
XEROX6300 Vàng chip
XEROX6350 Xanh chip
XEROX6350 Đen chip
XEROX6350 Đỏ chip
XEROX6350 Vàng chip
XEROX6360C chip
XEROX6360C chip
XEROX6360K chip
XEROX6360K chip  
XEROX6360M chip
XEROX6360M chip
XEROX6360Y chip
XEROX6360Y chip
Xerox 7400 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
Fuji-Xerox docuprint C1110 chip Xanh
Fuji-Xerox docuprint C1110 chip Đen
Fuji-Xerox docuprint C1110 chip Đỏ
Fuji-Xerox docuprint C1110 chip Vàng 
Fuji-Xerox docuprint C2100/3210 chip Xanh
Fuji-Xerox docuprint C2100/3210 chip Đen
Fuji-Xerox docuprint C2100/3210 chip Đỏ
Fuji-Xerox docuprint C2100/3210 chip Vàng
Fuji-Xerox docuprint C3290 chip Xanh
Fuji-Xerox docuprint C3290 chip Đen
Fuji-Xerox docuprint C3290 chip Đỏ
Fuji-Xerox docuprint C3290 chip Vàng
Fuji-Xerox C2535A chip Xanh
Fuji-Xerox C2535A chip Đen
Fuji-Xerox C2535A chip Đỏ
Fuji-Xerox C2535A chip Vàng
Fuji-Xerox C525A/C2090 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
Fuji-Xerox C525A/C2090 Drum chip
Fuji-Xerox DocuPrint 205A/255A/305A chip
XEROX WC M118/C118 chip
Xerox M20 chip
Xerox WC PE120 chip
Xerox WC PE220 chip
XEROX WC123/128/133
XEROX WC123/128/133
 
Chip Lexmark
Lexmark E120 chip
Lexmark E220/E321/323;  IBM IP1312; DELL1500 chip
Lexmark E230/232/238/240/330/332/340/342 ; IBM IP1412/1512; Dell 1700/1710 chip
Lexmark E250/E350 chip
Lexmark E320/322/322N chip
Lexmark E321/323/E220; IBM IP1312; Dell P1500 chip
Lexmark E330/332/340/342/E230/E232/240 ; IBM IP1412/1512 ; Dell 1700/1710
Lexmark E350 chip
Lexmark E450 chip
Lexmark T420; IBM IP1222; Dell S2500 chip
Lexmark T430; IBM 1422 chip
Lexmark T520/522, IBM IP1120/1125 chip; 
Lexmark T610/612/614/616/Se chip
Lexmark T620/622, IBM IP1130/1140 chip  
Lexmark T632/634, IBM IP1352/1372 chip
Lexmark T630/632/634, IBM IP1332/1352/1372 chip
Lexmark T640/T642/T644 chip
Lexmark T640/T642/T644 chip
Lexmark W812 chip
Lexmark X340/342 chip
Lexmark X342 chip
Lexmark X422; IBM 1410 chip
Lexmark X642/X644/X646 chip
Lexmark X642/X644/X646 chip
 
Chip Ricoh
Ricoh AC 205 chip
Ricoh Aficio SP3200 chip
Ricoh BP20 chip
Ricoh FX200 chip
Ricoh SP1000S/FAX 1140L / FAX 1180L
Nashuatec F 111  chip
Ricoh C810 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen copier chip
Ricoh C811 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen copier chip
Ricoh C821 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen copier chip
Ricoh MPC3300 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen copier chip
Ricoh MPC3500 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen copier chip
Ricoh MPC5000 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen copier chip
 
Chip Brother
BROTHER HL-4200 chip Xanh
BROTHER HL-4200 chip Đen
BROTHER HL-4200 chip Đỏ
BROTHER HL-4200 chip Vàng 
BROTHER HL-8050 chip 
 
Chip IBM
IBM 1532/1552/1572 chip
IBM 1116 chip
IBM 1572 chip 
IBM 1601/1602/1612 chip  
IBM 1612 chip  
IBM 1622 chip  
 
Chip Minolta
Minolta 1300/1350W chip 
Minolta 1300/1350W chip 
Minolta 1350E/1380MF/1390MF chip 
Minolta 1400W chip 
Minolta 1400W chip 
Minolta Magicolor 1600/1650 chip Xanh
Minolta Magicolor 1600/1650 chip Đen 
Minolta Magicolor 1600/1650 chip Đỏ
Minolta Magicolor 1600/1650 chip Vàng 
Minolta Magicolor 4650 chip Xanh
Minolta Magicolor 4650 chip Đen 
Minolta Magicolor 4650 chip Đỏ
Minolta Magicolor 4650 chip Vàng 
Minolta Magicolor 4650 chip Xanh
Minolta Magicolor 4650 chip Đen 
Minolta Magicolor 4650 chip Đỏ
Minolta Magicolor 4650 chip Vàng 
Minolta QMS 2400/2430/2450/2500 chip Xanh
Minolta QMS 2400/2430/2450/2500 chip Đen
Minolta QMS 2400/2430/2450/2500 chip Đỏ
Minolta QMS 2400/2430/2450/2500 chip Vàng 
Minolta Magicolor 5430 chip Xanh
Minolta Magicolor 5430 chip Đen
Minolta Magicolor 5430 chip Đỏ
Minolta Magicolor 5430 chip Vàng 
Minolta Magicolor 5440/5450 chip Xanh
Minolta Magicolor 5440/5450 chip Đen 
Minolta Magicolor 5440/5450 chip Đỏ
Minolta Magicolor 5440/5450 chip Vàng 
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Xanh
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Đen 
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Đỏ
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Vàng  
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Xanh
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Đen  
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Đỏ
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Vàng  
Minolta Magicolor 7450 chip Xanh  
Minolta Magicolor 7450 chip Đen
Minolta Magicolor 7450 chip Đỏ
Minolta Magicolor 7450 chip Vàng  
Minolta bizhub 160/161chip
Minolta 3300 chip Đen
Minolta 3300 chip Xanh
Minolta 3300 chip Đỏ
Minolta 3300 chip Vàng 
Minolta bizhub C200 chip Xanh 
Minolta bizhub C200 chip Đen
Minolta bizhub C200 chip Đỏ
Minolta bizhub C200 chip Vàng
Minolta bizhub C250/252 chip Xanh 
Minolta bizhub C250/252 chip Đen
Minolta bizhub C250/252 chip Đỏ
Minolta bizhub C250/252 chip Vàng 
Minolta bizhub C203/253 chip Xanh 
Minolta bizhub C203/253 chip Đen
Minolta bizhub C203/253 chip Đỏ
Minolta bizhub C203/253 chip Vàng 
Minolta bizhub C300/C352 chip Xanh
Minolta bizhub C300/C352 chip Đen
Minolta bizhub C300/C352 chip Đỏ
Minolta bizhub C300/C352 chip Vàng
Minolta bizhub C350/C351/C450 chip Xanh
Minolta bizhub C350/C351/C450 chip Đen
Minolta bizhub C350/C351/C450 Chip đỏ
Minolta bizhub C350/C351/C450 Chip Vàng
Minolta bizhub C353 chip Xanh
Minolta bizhub C353 chip Đen
Minolta bizhub C353 chip Đỏ   
Minolta bizhub C353 chip Vàng
Minolta bizhub C451/C550/650 chip Xanh
Minolta bizhub C451/C550/650 chip Đen
Minolta bizhub C451/C550/650 chip Đỏ
Minolta bizhub C451/C550/650 chip Vàng
Minolta Di1610 chip
Minolta P 400 (ARG) chip
Minolta Pagepro 4650 chip
Minolta Pagepro 4650 chip
 
Chi Oliveti
Olivetti d-Color MF201 chip Xanh  
Olivetti d-Color MF201  chip Đen
Olivetti d-Color MF201 chip Đỏ
Olivetti d-Color MF201 chip Vàng  
Olivetti d-Color MF201+,MF250  chip Xanh
Olivetti d-Color MF201+,MF250  chip Đen
Olivetti d-Color MF201+,MF250  chip Đỏ
Olivetti d-Color MF201+,MF250 chip Vàng
Olivetti d-Color MF25 chip Xanh
Olivetti d-Color MF25 chip Đen
Olivetti d-Color MF25 chip Đỏ
Olivetti d-Color MF25 chip Vàng
Olivetti d-Color MF350+ chip Xanh
Olivetti d-Color MF350+ chip Đen
Olivetti d-Color MF350+ chip Đỏ
Olivetti d-Color MF350+ chip Vàng
 
Chip OKI
OKI 33/3400 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
OKI 5600/5700 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
OKI 5650/5750 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
OKI 5500/5800/5900 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
OKI 5500/5800/5900 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
OKI 5850/5950 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
OKI 8600/8800 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen
OKI 9600/9800 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen
OKI B2200/2400 chip
OKI B2500/2520/2540 chip
OKI B4400/4600 chip
OKI B4400/4600 chip
OKI B4500 / 4520 / 4540 / 4545 3K chip
OKI B4600 7K chip
OKI B6200/6300 chip
OKI B6300 chip
OKI B6500 chip
 
Tổng Hợp Chip Photo
TESTER/CONVERTOR and Cartridge
HP 45 TO 15 CONVERTER
HP 27/28 TO 21/22 CONVERTER
HP 56/57 TO 21/22 CONVERTER
HP 20/49/29 TESTER
HP 21/22/27/28/56/57 TESTER
LEXMARK 16/26/17/27 TESTER
LEXMARK 50/60/70/20 TESTER
 
Chip Sharp Photo
Sharp AR-121/121E/122/E151/F152/153/156/157EN/M150/168S/122EN…
Sharp AR-151/F152
Sharp AR-201/M205/M206/M207/M160/162/163/164/M165
Sharp AR-M160
Sharp AR-201/M205/M206/M207/M160/162/163/164/M165
Sharp AR-235/275/M236/M237/M275/M276/M277/M208/M208N 
Sharp AR-235/275/M236/M237/M275/M276/M277/M208/M208N 
Sharp AR-280/M280N/M280U/M350/M350N/M350U/P350/450/M450/M450N/M450U/P450 
Sharp AR-280/M280N/M280U/M350/M350N/M350U/P350/450/M450/M450N/M450U/P450 
Sharp AR-5015/5015N/5020/5316/5320 
Sharp AR-5015/5015N/5020/5316/5320 
Gọi ngay để đặt hàng với TOÀN PHÁT
Kinh doanh - Email: baogia@toanphat.com
098.990.2222 (zalo) - 097.649.5555 (zalo)
098.648.3333 - 096.587.6886
Hỗ trợ Kỹ thuật:
0973.746.998 - 0973.142.933 - 090605.2828

Xin cảm ơn Quý khách!