Danh mục sản phẩm

Lọc sản phẩm

Thương hiệu

Khoảng giá

Ổ CỨNG DI ĐỘNG (HDD EXT)

(177 sản phẩm)
Lựa chọn
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Airt-USB 3.0 loại 1Gb 2.5"

  Giá bán: 2.290.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Airt-USB 3.0 loại 1Gb 2.5" Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Airt-USB 3.0 loại 1Gb 2.5"
   
  2.290.000 VNĐ
 • Toshiba Cavino 2TB – Ext, mini 2.5’ – USB 3.0

  Giá bán: 3.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Toshiba Cavino 2TB – Ext, mini 2.5’ – USB 3.0 Toshiba Cavino 2TB – Ext, mini 2.5’ – USB 3.0
   
  3.200.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Mybook 4Tb 3,5"- chuẩn 3.0

  Giá bán: 4.310.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Mybook 4Tb 3,5"- chuẩn 3.0 Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Mybook 4Tb 3,5"- chuẩn 3.0
   
  4.310.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Mybook 3Tb 3,5"-chuẩn 3.0

  Giá bán: 3.160.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Mybook 3Tb 3,5"-chuẩn 3.0 Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Mybook 3Tb 3,5"-chuẩn 3.0
   
  3.160.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Mybook 2Tb 3,5"-chuẩn 3.0

  Giá bán: 2.250.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Mybook 2Tb 3,5"-chuẩn 3.0 Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Mybook 2Tb 3,5"-chuẩn 3.0
   
  2.250.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Element 3Tb 3,5"-chuẩn 3.0

  Giá bán: 3.010.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Element 3Tb 3,5"-chuẩn 3.0 Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Element 3Tb 3,5"-chuẩn 3.0
   
  3.010.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Element 2Tb 3,5"-chuẩn 3.0

  Giá bán: 2.550.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Element 2Tb 3,5"-chuẩn 3.0 Ổ cứng cắm ngoài Western Digital Element 2Tb 3,5"-chuẩn 3.0
   
  2.550.000 VNĐ
 • Ô cứng cắm ngoài Seagate Expantion 2TB – Ext, 3.5’ – USB 3.0

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
  Ô cứng cắm ngoài Seagate Expantion 2TB – Ext, 3.5’ – USB 3.0 Ô cứng cắm ngoài Seagate Expantion 2TB – Ext, 3.5’ – USB 3.0
   
  Liên hệ
 • Ô cứng cắm ngoài Seagate Expantion 3TB – Ext, 3.5’ – USB 3.0

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
  Ô cứng cắm ngoài Seagate Expantion 3TB – Ext, 3.5’ – USB 3.0 Ô cứng cắm ngoài Seagate Expantion 3TB – Ext, 3.5’ – USB 3.0
   
  Liên hệ
 • Ô cứng cắm ngoài Seagate Backup Plus 4TB – Ext, 3.5’ – USB 3.0

  Giá bán: 4.650.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ô cứng cắm ngoài Seagate Backup Plus 4TB – Ext, 3.5’ – USB 3.0 Ô cứng cắm ngoài Seagate Backup Plus 4TB – Ext, 3.5’ – USB 3.0
   
  4.650.000 VNĐ
 • Ô cứng cắm ngoài Transcend Mobile M3- 1 TB – Ext, chống sốc 2.5’ – USB 3.0

  Giá thị trường:                2.100.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ô cứng cắm ngoài Transcend Mobile M3- 1 TB – Ext, chống sốc 2.5’ – USB 3.0 Ô cứng cắm ngoài Transcend Mobile M3- 1 TB – Ext, chống sốc 2.5’ – USB 3.0
  Giá thị trường: 2.100.000
  1.950.000 VNĐ
 • Ô cứng cắm ngoài Seagate Backup Plus 1 TB – Ext, mini 2.5’ – USB 3.0

  Giá bán: 1.810.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ô cứng cắm ngoài Seagate Backup Plus 1 TB – Ext, mini 2.5’ – USB 3.0 Ô cứng cắm ngoài Seagate Backup Plus 1 TB – Ext, mini 2.5’ – USB 3.0
   
  1.810.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài Seagate Expantion 1TB – Ext, mini 2.5’ – USB 3.0

  Giá bán: 1.710.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ Cứng Cắm Ngoài Seagate Expantion 1TB – Ext, mini 2.5’ – USB 3.0 Ổ Cứng Cắm Ngoài Seagate Expantion 1TB – Ext, mini 2.5’ – USB 3.0
   
  1.710.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài Seagate Expantion 500 GB – Ext, mini 2.5’ – USB 3.0

  Giá bán: 1.220.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Seagate Expantion 500 GB – Ext, mini 2.5’ – USB 3.0

  Ổ Cứng Cắm Ngoài Seagate Expantion 500 GB – Ext, mini 2.5’ – USB 3.0 Ổ Cứng Cắm Ngoài Seagate Expantion 500 GB – Ext, mini 2.5’ – USB 3.0
   
  1.220.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài HITACHI TOURO 500Gb - chuẩn USB 3.0

  Giá bán: 1.280.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài HITACHI TOURO 500Gb - chuẩn USB 3.0 Ổ cứng cắm ngoài HITACHI TOURO 500Gb - chuẩn USB 3.0
   
  1.280.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài Seagate Slim 2Tb-2.5" chuẩn USB 3.0

  Giá bán: 3.480.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài Seagate Slim 2Tb-2.5" chuẩn USB 3.0 Ổ cứng cắm ngoài Seagate Slim 2Tb-2.5" chuẩn USB 3.0
   
  3.480.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài Seagate Backup Slim 1Tb-2.5" chuẩn USB 3.0

  Giá bán: 1.890.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài Seagate Backup Slim 1Tb-2.5" chuẩn USB 3.0 Ổ cứng cắm ngoài Seagate Backup Slim 1Tb-2.5" chuẩn USB 3.0
   
  1.890.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài Western My cloud 4Tb -lưu trữ đám mây, có cổng mạng

  Giá bán: 7.250.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài Western My cloud 4Tb -lưu trữ đám mây, có cổng mạng Ổ cứng cắm ngoài Western My cloud 4Tb -lưu trữ đám mây, có cổng mạng
   
  7.250.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài Western My cloud 3Tb -lưu trữ đám mây, có cổng mạng

  Giá bán: 4.510.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài Western My cloud 3Tb -lưu trữ đám mây, có cổng mạng Ổ cứng cắm ngoài Western My cloud 3Tb -lưu trữ đám mây, có cổng mạng
   
  4.510.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài Transcend 500gb StoreJet 25H3P (Purple) USB3.0, 2.5 Inch

  Giá bán: 1.320.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ Cứng Cắm Ngoài Transcend 500gb StoreJet 25H3P (Purple) USB3.0, 2.5 Inch Ổ Cứng Cắm Ngoài Transcend 500gb StoreJet 25H3P (Purple) USB3.0, 2.5 Inch
   
  1.320.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài TRANSCEND StoreJet D3 1Tb

  Giá bán: 1.850.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài TRANSCEND StoreJet D3 1Tb Ổ cứng cắm ngoài TRANSCEND StoreJet D3 1Tb
   
  1.850.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài TRANSCEND StoreJet D3 500 Gb

  Giá bán: 1.330.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • 24 tháng
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài TRANSCEND StoreJet D3 500 Gb Ổ cứng cắm ngoài TRANSCEND StoreJet D3 500 Gb
   
  1.330.000 VNĐ
 • Toshiba Canvio Slim 500Gb

  Giá bán: 1.550.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Toshiba Canvio Slim 500Gb Toshiba Canvio Slim 500Gb
   
  1.550.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài Western My cloud 2Tb -lưu trữ đám mây, có cổng mạng

  Giá bán: 3.670.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Khả năng tương thích

   

  • Windows 8, Windows 7, Windows Vista hoặc Windows XP (SP 3) hệ điều hành
  • Mac OS X Mountain Lion, Lion, hoặc Snow Leopard hệ điều hành
  • Các thiết bị DLNA / UPnP cho các tuyến
  • Kết nối internet

   

  Giá tour bao gồm

  • Lưu trữ đám mây cá nhân
  • Cáp ethernet
  • AC adapter
  • Cài đặt nhanh Hướng dẫn
  Ổ cứng cắm ngoài Western My cloud 2Tb -lưu trữ đám mây, có cổng mạng Ổ cứng cắm ngoài Western My cloud 2Tb -lưu trữ đám mây, có cổng mạng
   
  3.670.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài Transcend 2TB StoreJet 25H3P (Purple) USB3.0, 2.5Inch

  Giá bán: 3.350.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Ổ cứng di động Transcend 2TB StoreJet 25H3P (USB 3.0), 2.5Inch kết hợp hiệu suất cao của USB 3.0, không gian lưu trữ lớn, thiết kế bắt mắt, và một hệ thống bảo vệ sốc ba giai đoạn, đáp ứng tiêu chuẩn thử nghiệm của quân đội Mỹ.

  Ổ Cứng Cắm Ngoài Transcend 2TB StoreJet 25H3P (Purple) USB3.0, 2.5Inch Ổ Cứng Cắm Ngoài Transcend 2TB StoreJet 25H3P (Purple) USB3.0, 2.5Inch
   
  3.350.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài Transcend 1TB StoreJet 25H3P (Purple) USB3.0, 2.5Inch

  Giá bán: 1.830.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Ổ cứng di động Transcend 1TB StoreJet 25H3P (Purple) USB3.0, 2.5Inch USB 3.0 đang thay thế mạnh mẽ USB 2.0 bằng sự xuất hiện ngày càng nhiều trên các bo mạch chủ đặc biệt từ khi các chipset mới của Intel xuất hiện, là cái tên quen thuộc cho các giải pháp nhớ và lưu trữ, Transcend không đứng ngoài dòng chảy của công nghệ khi luôn giới thiệu sản phẩm mới để các thiết bị sử dụng giao tiếp USB 3.0 ngày càng phổ biến hơn và thiết bị lưu trữ nhanh nhất, lớn nhất của họ là Storejet 25H3 đã xuất hiện.

  Ổ Cứng Cắm Ngoài Transcend 1TB StoreJet 25H3P (Purple) USB3.0, 2.5Inch Ổ Cứng Cắm Ngoài Transcend 1TB StoreJet 25H3P (Purple) USB3.0, 2.5Inch
   
  1.830.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Slim USB 3.0 loại 2 Tb 2.5"

  Giá thị trường:                4.450.000 VNĐ
  Giá bán: 3.660.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Khả năng tương thích: USB 2.0 và 3.0

   Định dạng NTFS cho Windows XP, Vista, Windows 7 hoặc Windows 8 hệ điều hành

  Đòi hỏi phải định dạng cho Mac OS X

  Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng của người dùng và hệ điều hành.

   Giá tour bao gồm

  • Ổ cứng di động
  • Cáp USB
  • WD SmartWare Pro phần mềm
  • Cài đặt nhanh Hướng dẫn
  • Dài: 110mm

   Rộng: 90mm

   Dầy: 18mm

  Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Slim USB 3.0 loại 2 Tb 2.5" Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Slim USB 3.0 loại 2 Tb 2.5"
  Giá thị trường: 4.450.000
  3.660.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Slim USB 3.0 loại 1 Tb 2.5"

  Giá thị trường:                2.750.000 VNĐ
  Giá bán: 2.380.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Siêu mỏng, thiết kế kim loại. Sao lưu địa phương và đám mây.

  USB 2.0 và 3.0 tương thích Windows và Mac

  Dài: 110mm

  Rộng: 90mm

  Dầy: 12.3mm

   

  Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Slim USB 3.0 loại 1 Tb 2.5" Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Slim USB 3.0 loại 1 Tb 2.5"
  Giá thị trường: 2.750.000
  2.380.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Ultra-USB 3.0 loại 500Gb 2.5"

  Giá bán: 1.390.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • tặng 01 bao da trị giá 100.000vnd đến hết ngày 25/10/2014
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Ultra-USB 3.0 loại 500Gb 2.5" Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Ultra-USB 3.0 loại 500Gb 2.5"
   
  1.390.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Ultra-USB 3.0 loại 2Tb 2.5"

  Giá bán: 3.420.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Ultra-USB 3.0 loại 2Tb 2.5" Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Ultra-USB 3.0 loại 2Tb 2.5"
   
  3.420.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Ultra-USB 3.0 loại 1Tb 2.5"

  Giá bán: 1.790.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Tặng 01 bao da chính hãng trị giá 100.000VND
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Ultra-USB 3.0 loại 1Tb 2.5" Ổ Cứng Cắm Ngoài Western My Passport Ultra-USB 3.0 loại 1Tb 2.5"
   
  1.790.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài Seagate Expansion Desktop 4Tb 3.5"

  Giá bán: 4.650.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Tên sản phẩm: Seagate Expansion Desktop

  Dung lượng: 4Tb

  Chuẩn giao tiếp: USB 2.0 và USB 3.0

  Kích thước: 3.5"

  Trọng lượng: 0.94kg

  Hỗ trợ: win xp sp3, vista, win7, win 8 , Mac

  Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

  Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

  (04) 3747.1575-098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

  Ổ Cứng Cắm Ngoài Seagate Expansion Desktop 4Tb 3.5" Ổ Cứng Cắm Ngoài Seagate Expansion Desktop 4Tb 3.5"
   
  4.650.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài Seagate Backup Plus Desktop 4Tb 3.5" chuẩn USB 3.0

  Giá bán: 4.550.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài Seagate Backup Plus Desktop 4Tb 3.5" chuẩn USB 3.0 Ổ cứng cắm ngoài Seagate Backup Plus Desktop 4Tb 3.5" chuẩn USB 3.0
   
  4.550.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài Seagate Backup Plus 2Tb 2.5" chuẩn USB 3.0

  Giá bán: 3.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  HDD External Seagate 2.5 BACKUP PLUS - 1TB/ USB 3.0(nhiều màu) Là dòng đa dạng về màu sắc và mang thiết kế mới, lạ mắt. * Chuẩn HDD 2.5", tốc độ 5.400 RPM, 8MB Cache * Kết nối chuẩn USB 3.0 plug-and-play kết nối, không cần sử dụng Adapter gắn ngoài

  Ổ cứng cắm ngoài Seagate Backup Plus 2Tb 2.5" chuẩn USB 3.0 Ổ cứng cắm ngoài Seagate Backup Plus 2Tb 2.5" chuẩn USB 3.0
   
  3.500.000 VNĐ
 • Ổ cứng cắm ngoài Seagate Slim 500Gb-2.5" chuẩn USB 3.0

  Giá bán: 1.440.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
  Ổ cứng cắm ngoài Seagate Slim 500Gb-2.5" chuẩn USB 3.0 Ổ cứng cắm ngoài Seagate Slim 500Gb-2.5" chuẩn USB 3.0
   
  1.440.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA NH13 dung lượng 1Tb - USB 3.0 - 2.5"

  Giá bán: 2.099.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Tặng 01 bộ phần mềm diệt virus có bản quyền AVIA
  Mô tả sản phẩm:Kết nối USB 3.0 Ổ SATA II 2.5" Tốc độ truy suất dữ liệu 90MB/s Hỗ trợ Plug & Play Sử dụng nguồn điện trực tiếp từ dây USB Dung lượng­: 500 GB "Tương thích: Windows 2000, XP, Vista, Mac OS X 10.6 or later, Linux Kernel 2.6.31 or later" Màu sắc: Đen, Bạc Kích thước: 118.8 X 77.8 X 16mm Trọng lượng: 165g Với lớp vỏ nhôm chống trầy, chống mòn và không bám vân tay
  Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA NH13 dung lượng 1Tb - USB 3.0 - 2.5" Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA NH13 dung lượng 1Tb - USB 3.0 - 2.5"
   
  2.099.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA SH14 dung lượng 1Tb - USB 3.0 - 2.5"

  Giá bán: 2.159.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Tặng 01 bộ phần mềm diệt virus có bản quyền AVIA
  Mô tả sản phẩm:Kết nối USB 3.0; tương thích USB 2.0 Ổ cứng SATA 2.5" Tốc độ truy xuất dữ liệu: 90MB/s - Tốc độ quay 5.400 RPM Dung lượng: 500GB / 750GB / 1TB Hỗ trợ Plug & Play LED hiển thị trong quá trình hoạt động Sử dụng nguồn điện trực tiếp từ dây USB "Hệ điều hành hỗ trợ: Window 2000, XP, Vista Mac OS X 10.4, Linux Kernal 2.4" Kích thước: 122.2 x 82.8 x 19.9mm (L x W x H) Phần mềm đi kèm: HDD togo "Shockproof - Chống shock : MIL-STD-810F 516.5 procedure IV (vượt qua sự kiểm nghiệm của quân đội Mỹ)" "Waterproof - Chống thấm nước: IEC 529 IPX7 (ngâm ở độ sâu 1 meter trong 30 minutes)" Chống mất dây USB: đường viên bao quanh giữ cáp USB Vỏ bọc bằng cao su tổng hợp siêu bền, chống nước
  Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA SH14 dung lượng 1Tb - USB 3.0 - 2.5" Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA SH14 dung lượng 1Tb - USB 3.0 - 2.5"
   
  2.159.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA HD710 dung lượng 1Tb - USB 3.0 - 2.5"

  Giá bán: 2.099.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Tặng 01 bộ phần mềm diệt virus có bản quyền AVIA
  Mô tả sản phẩm:2.5", USB 3.0. Vỏ bằng cao su, chống sốc, chống va đập, chống nước.
  Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA HD710 dung lượng 1Tb - USB 3.0 - 2.5" Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA HD710 dung lượng 1Tb - USB 3.0 - 2.5"
   
  2.099.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA HE720 dung lượng 500Gb - USB 3.0 - 2.5"

  Giá bán: 1.990.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  USB 3.0 - Vỏ nhôm, Back up dữ liệu, Mỏng nhất thế giới : 8,9mm

  Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA HE720 dung lượng 500Gb - USB 3.0 - 2.5" Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA HE720 dung lượng 500Gb - USB 3.0 - 2.5"
   
  1.990.000 VNĐ
 • Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA SH14 dung lượng 500Gb - USB 3.0 - 2.5"

  Giá bán: 1.630.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Tặng 01 bộ phần mềm diệt virus có bản quyền AVIA
  Mô tả sản phẩm:Kết nối USB 3.0; tương thích USB 2.0 Ổ cứng SATA 2.5" Tốc độ truy xuất dữ liệu: 90MB/s - Tốc độ quay 5.400 RPM Dung lượng: 500GB / 750GB / 1TB Hỗ trợ Plug & Play LED hiển thị trong quá trình hoạt động Sử dụng nguồn điện trực tiếp từ dây USB "Hệ điều hành hỗ trợ: Window 2000, XP, Vista Mac OS X 10.4, Linux Kernal 2.4" Kích thước: 122.2 x 82.8 x 19.9mm (L x W x H) Phần mềm đi kèm: HDD togo "Shockproof - Chống shock : MIL-STD-810F 516.5 procedure IV (vượt qua sự kiểm nghiệm của quân đội Mỹ)" "Waterproof - Chống thấm nước: IEC 529 IPX7 (ngâm ở độ sâu 1 meter trong 30 minutes)" Chống mất dây USB: đường viên bao quanh giữ cáp USB Vỏ bọc bằng cao su tổng hợp siêu bền, chống nước
  Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA SH14 dung lượng 500Gb - USB 3.0 - 2.5" Ổ Cứng Cắm Ngoài ADATA SH14 dung lượng 500Gb - USB 3.0 - 2.5"
   
  1.630.000 VNĐ
1 2 3 4 5 Next

Gọi ngay để đặt hàng: 098.990.2222

Hỗ trợ bán hàng:
097.649.5555 - 098.648.3333
Hỗ trợ kỹ thuật:
0973.746.998 - 0973.142.933