Danh mục sản phẩm

Giấy ép Plastic

(17 sản phẩm)
Lựa chọn
 • Giấy ép Plastic CP10 (khổ 40 x 60cm) - Khổ A3 - Loại dầy vừa (2,4 kg/ tập)

  Giá thị trường:                550.000 VNĐ
  Giá bán: 460.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  IẤY ÉP PLASTIC KHỔ 30cm x 42cm (100 tờ/ tập) loại dày vừa khoảng 2.4kg/ tập

  * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp.

  * Kích thước: 300mm x 420mm

  * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập

  * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP10 (khổ 40 x 60cm) - Khổ A3 - Loại dầy vừa (2,4 kg/ tập) Giấy ép Plastic CP10 (khổ 40 x 60cm) - Khổ A3 - Loại dầy vừa (2,4 kg/ tập)
  Giá thị trường: 550.000
  460.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP10 (khổ 40 x 60 cm) - Khổ A3 - Loại rất dầy (4,4 kg/ tập)

  Giá bán: 750.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 30cm x 42cm (100Tờ/tập)

  * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp.

  * Kích thước: 300mm x 420mm

  * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập

  * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP10 (khổ 40 x 60 cm) - Khổ A3 - Loại rất dầy (4,4 kg/ tập) Giấy ép Plastic CP10 (khổ 40 x 60 cm) - Khổ A3 - Loại rất dầy (4,4 kg/ tập)
   
  750.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP6 (21x30cm )- Khổ A4 - Loại rất dầy (2,2kg/ tập)

  Giá bán: 450.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Khuyến mại đặc biệt mua 10 tập tặng 1 tập.
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 21cm x 30cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 210mm x 300mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP6 (21x30cm )- Khổ A4 - Loại rất dầy (2,2kg/ tập) Giấy ép Plastic CP6 (21x30cm )- Khổ A4 - Loại rất dầy (2,2kg/ tập)
   
  450.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP6 (khổ 21x30cm)- A4 - Loại dầy (1,2kg/ tập)

  Giá bán: 250.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Khuyến mại đặc biệt mua 10 tập tặng 1 tập.
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 21cm x 30cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 210mm x 300mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...
  Giấy ép Plastic CP6 (khổ 21x30cm)- A4 - Loại dầy (1,2kg/ tập) Giấy ép Plastic CP6 (khổ 21x30cm)- A4 - Loại dầy (1,2kg/ tập)
   
  250.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic A1 (khổ 60x84cm)

  Giá bán: 990.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Khuyến mại đặc biệt mua 10 tập tặng 1 tập.
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 60cm x 84cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 600mm x 840mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, tài liệu lưu trữ, giấy khen, bằng khen khổ lớn...
  Giấy ép Plastic A1 (khổ 60x84cm) Giấy ép Plastic A1 (khổ 60x84cm)
   
  990.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP11 (khổ 31x48cm)

  Giá bán: 160.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 31cm x 48cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 310mm x 480mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, tài liệu lưu trữ, giấy khen, bằng khen khổ lớn...
  Giấy ép Plastic CP11 (khổ 31x48cm) Giấy ép Plastic CP11 (khổ 31x48cm)
   
  160.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic A2 - CP14 (khổ 40x60cm)

  Giá bán: 550.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 40cm x 60cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 400mm x 600mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, tài liệu lưu trữ, giấy khen, bằng khen khổ lớn...
  Giấy ép Plastic A2 - CP14 (khổ 40x60cm) Giấy ép Plastic A2 - CP14 (khổ 40x60cm)
   
  550.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP12 (khổ 32x47cm)

  Giá bán: 180.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 32cm x 47cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 320mm x 470mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, tài liệu lưu trữ, giấy khen, bằng khen khổ lớn...
  Giấy ép Plastic CP12 (khổ 32x47cm) Giấy ép Plastic CP12 (khổ 32x47cm)
   
  180.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP10 (khổ A3 to 30x42cm)

  Giá bán: 170.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Khuyến mại đặc biệt mua 10 tập tặng 1 tập.
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 30cm x 42cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 300mm x 420mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, tài liệu lưu trữ, giấy khen, bằng khen khổ A3...
  Giấy ép Plastic CP10 (khổ A3 to 30x42cm) Giấy ép Plastic CP10 (khổ A3 to 30x42cm)
   
  170.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP9 (khổ A3 bé 25x38cm)

  Giá bán: 150.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Khuyến mại đặc biệt mua 10 tập tặng 1 tập.
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 25cm x 38cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 250mm x 380mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...
  Giấy ép Plastic CP9 (khổ A3 bé 25x38cm) Giấy ép Plastic CP9 (khổ A3 bé 25x38cm)
   
  150.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CMT, bằng lái - Loại dầy

  Giá bán: 35.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 7cm x 11cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 70mm x 110mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân...
  Giấy ép Plastic CMT, bằng lái - Loại dầy Giấy ép Plastic CMT, bằng lái - Loại dầy
   
  35.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP6 (khổ 21x30cm)- A4 loại thường

  Giá bán: 60.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Khuyến mại đặc biệt mua 10 tập tặng 1 tập.
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC A4 KHỔ 21cm x 30cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 210mm x 300mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...
  Giấy ép Plastic CP6 (khổ 21x30cm)- A4 loại thường Giấy ép Plastic CP6 (khổ 21x30cm)- A4 loại thường
   
  60.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP5 (khổ 20x25cm)

  Giá bán: 55.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 20cm x 25cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 200mm x 250mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...
  Giấy ép Plastic CP5 (khổ 20x25cm) Giấy ép Plastic CP5 (khổ 20x25cm)
   
  55.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP (khổ 9x12cm)

  Giá bán: 13.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 9cm x 12cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước:90mm x 120mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...
  Giấy ép Plastic CP (khổ 9x12cm) Giấy ép Plastic CP (khổ 9x12cm)
   
  13.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP3 (khổ 16x22cm)

  Giá bán: 33.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Khuyến mại đặc biệt mua 10 tập tặng 1 tập.
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 16cm x 22cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 160mm x 220mm * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...
  Giấy ép Plastic CP3 (khổ 16x22cm) Giấy ép Plastic CP3 (khổ 16x22cm)
   
  33.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP2 (khổ 13x18cm)

  Giá bán: 20.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Khuyến mại đặc biệt mua 10 tập tặng 1 tập.
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 13cm x 18cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 130mm x 180mm * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...
  Giấy ép Plastic CP2 (khổ 13x18cm) Giấy ép Plastic CP2 (khổ 13x18cm)
   
  20.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP1 (khổ 10x15cm)

  Giá bán: 15.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Khuyến mại đặc biệt mua 10 tập tặng 1 tập.
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 10cm x 15cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 100mm x 150mm * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...
  Giấy ép Plastic CP1 (khổ 10x15cm) Giấy ép Plastic CP1 (khổ 10x15cm)
   
  15.000 VNĐ

Gọi ngay để đặt hàng: 098.990.2222

Hỗ trợ bán hàng:
097.649.5555 - 098.648.3333
Hỗ trợ kỹ thuật:
0973.746.998 - 0973.142.933