Danh mục sản phẩm

Giấy ép Plastic

(19 sản phẩm)
Lựa chọn
 • Giấy ép Plastic CP3 (khổ 16 x 22cm) - A5 - Loại rất dầy (1,2 kg/ tập)

  Giá thị trường:                290.000 VNĐ
  Giá bán: 225.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 16cm x 22cm (100Tờ/tập) - Loại rất dầy 0,6 kg

  * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp.

  * Kích thước: 160mm x 220mm * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập

  * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ..

  Giấy ép Plastic CP3 (khổ 16 x 22cm) - A5 - Loại rất dầy (1,2 kg/ tập) Giấy ép Plastic CP3 (khổ 16 x 22cm) - A5 - Loại rất dầy (1,2 kg/ tập)
  Giá thị trường: 290.000
  225.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP3 (khổ 16 x 22cm) - A5 - Loại dầy vừa (0,6 kg/ tập)

  Giá thị trường:                130.000 VNĐ
  Giá bán: 110.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 16cm x 22cm (100Tờ/tập) - Loại dầy vừa 0,6 kg

  * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp.

  * Kích thước: 160mm x 220mm * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập

  * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP3 (khổ 16 x 22cm) - A5 - Loại dầy vừa (0,6 kg/ tập) Giấy ép Plastic CP3 (khổ 16 x 22cm) - A5 - Loại dầy vừa (0,6 kg/ tập)
  Giá thị trường: 130.000
  110.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP10 (khổ 30 x 42cm) - Khổ A3 - Loại dầy vừa (2,4 kg/ tập)

  Giá thị trường:                550.000 VNĐ
  Giá bán: 460.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  IẤY ÉP PLASTIC KHỔ 30cm x 42cm (100 tờ/ tập) loại dày vừa khoảng 2.4kg/ tập

  * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp.

  * Kích thước: 300mm x 420mm

  * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập

  * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP10 (khổ 30 x 42cm) - Khổ A3 - Loại dầy vừa (2,4 kg/ tập) Giấy ép Plastic CP10 (khổ 30 x 42cm) - Khổ A3 - Loại dầy vừa (2,4 kg/ tập)
  Giá thị trường: 550.000
  460.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP10 (khổ 30 x 42 cm) - Khổ A3 - Loại rất dầy (4,4 kg/ tập)

  Giá bán: 750.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 30cm x 42cm (100Tờ/tập)

  * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp.

  * Kích thước: 300mm x 420mm

  * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập

  * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP10 (khổ 30 x 42 cm) - Khổ A3 - Loại rất dầy (4,4 kg/ tập) Giấy ép Plastic CP10 (khổ 30 x 42 cm) - Khổ A3 - Loại rất dầy (4,4 kg/ tập)
   
  750.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP6 (21 x 30cm )- Khổ A4 - Loại rất dầy (2,2kg/ tập)

  Giá bán: 450.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Khuyến mại đặc biệt mua 10 tập tặng 1 tập.
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 21cm x 30cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 210mm x 300mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP6 (21 x 30cm )- Khổ A4 - Loại rất dầy (2,2kg/ tập) Giấy ép Plastic CP6 (21 x 30cm )- Khổ A4 - Loại rất dầy (2,2kg/ tập)
   
  450.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP6 (khổ 21 x 30 cm) - A4 - Loại dầy (1,2kg/ tập)

  Giá bán: 230.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Khuyến mại đặc biệt mua 10 tập tặng 1 tập.
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 21cm x 30cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 210mm x 300mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP6 (khổ 21 x 30 cm) - A4 - Loại dầy (1,2kg/ tập) Giấy ép Plastic CP6 (khổ 21 x 30 cm) - A4 - Loại dầy (1,2kg/ tập)
   
  230.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic A1 (khổ 60 x 84cm)

  Giá thị trường:                1.100.000 VNĐ
  Giá bán: 990.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 60cm x 84cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 600mm x 840mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, tài liệu lưu trữ, giấy khen, bằng khen khổ lớn...

  Giấy ép Plastic A1 (khổ 60 x 84cm) Giấy ép Plastic A1 (khổ 60 x 84cm)
  Giá thị trường: 1.100.000
  990.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP11 (khổ 31 x 47cm) - khổ A3 to

  Giá thị trường:                200.000 VNĐ
  Giá bán: 160.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 31cm x 48cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 310mm x 480mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, tài liệu lưu trữ, giấy khen, bằng khen khổ lớn...

  Giấy ép Plastic CP11 (khổ 31 x 47cm) - khổ A3 to Giấy ép Plastic CP11 (khổ 31 x 47cm) - khổ A3 to
  Giá thị trường: 200.000
  160.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic A2 - CP14 (khổ 40 x 60cm)

  Giá bán: 530.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 40cm x 60cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 400mm x 600mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, tài liệu lưu trữ, giấy khen, bằng khen khổ lớn...

  Giấy ép Plastic A2 - CP14 (khổ 40 x 60cm) Giấy ép Plastic A2 - CP14 (khổ 40 x 60cm)
   
  530.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP12 (khổ 31 x 42cm) - Khổ A3 thường

  Giá thị trường:                180.000 VNĐ
  Giá bán: 150.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 32cm x 47cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 320mm x 470mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, tài liệu lưu trữ, giấy khen, bằng khen khổ lớn...

  Giấy ép Plastic CP12 (khổ 31 x 42cm) - Khổ A3 thường Giấy ép Plastic CP12 (khổ 31 x 42cm) - Khổ A3 thường
  Giá thị trường: 180.000
  150.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP10 (30 x 47cm) - Khổ A3 to

  Giá bán: 170.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 31cm x 47cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 310mm x 470mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, tài liệu lưu trữ, giấy khen, bằng khen khổ A3...

  Giấy ép Plastic CP10 (30 x 47cm) - Khổ A3 to Giấy ép Plastic CP10 (30 x 47cm) - Khổ A3 to
   
  170.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP9 (khổ A3 bé 25 x 38cm)

  Giá thị trường:                175.000 VNĐ
  Giá bán: 150.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 25cm x 38cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 250mm x 380mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP9 (khổ A3 bé 25 x 38cm) Giấy ép Plastic CP9 (khổ A3 bé 25 x 38cm)
  Giá thị trường: 175.000
  150.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CMT, bằng lái - Loại dầy

  Giá bán: 35.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 7cm x 11cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 70mm x 110mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân...
  Giấy ép Plastic CMT, bằng lái - Loại dầy Giấy ép Plastic CMT, bằng lái - Loại dầy
   
  35.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP6 (khổ 21 x 30cm) - A4 loại thường

  Giá thị trường:                75.000 VNĐ
  Giá bán: 60.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC A4 KHỔ 21cm x 30cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 210mm x 300mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP6 (khổ 21 x 30cm) - A4 loại thường Giấy ép Plastic CP6 (khổ 21 x 30cm) - A4 loại thường
  Giá thị trường: 75.000
  60.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP5 (khổ 20 x 25cm)

  Giá bán: 55.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 20cm x 25cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 200mm x 250mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP5 (khổ 20 x 25cm) Giấy ép Plastic CP5 (khổ 20 x 25cm)
   
  55.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP (khổ 9 x 12cm)

  Giá bán: 13.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 9cm x 12cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước:90mm x 120mm * Nhựa dày, trong suốt * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP (khổ 9 x 12cm) Giấy ép Plastic CP (khổ 9 x 12cm)
   
  13.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP3 (khổ 16 x 22cm)

  Giá bán: 33.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Khuyến mại đặc biệt mua 10 tập tặng 1 tập.
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 16cm x 22cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 160mm x 220mm * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP3 (khổ 16 x 22cm) Giấy ép Plastic CP3 (khổ 16 x 22cm)
   
  33.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP2 (khổ 13 x 18cm)

  Giá thị trường:                25.000 VNĐ
  Giá bán: 20.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 13cm x 18cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 130mm x 180mm * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP2 (khổ 13 x 18cm) Giấy ép Plastic CP2 (khổ 13 x 18cm)
  Giá thị trường: 25.000
  20.000 VNĐ
 • Giấy ép Plastic CP1 (khổ 10 x 15cm)

  Giá bán: 15.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Khuyến mại đặc biệt mua 10 tập tặng 1 tập.
  Mô tả sản phẩm:

  GIẤY ÉP PLASTIC KHỔ 10cm x 15cm (100Tờ/tập) * Sản phẩm được nhập khẩu nên giấy ép dầy, nhựa trong, ép ảnh rất đẹp. * Kích thước: 100mm x 150mm * Đóng gói: 100 tờ / 1 tập * Dùng để ép ảnh, bằng lái xe, CMT nhân dân, tài liệu lưu trữ...

  Giấy ép Plastic CP1 (khổ 10 x 15cm) Giấy ép Plastic CP1 (khổ 10 x 15cm)
   
  15.000 VNĐ
Gọi ngay để đặt hàng: 098.990.2222
Hỗ trợ bán hàng:
097.649.5555 - 098.648.3333
Hỗ trợ kỹ thuật:
0973.746.998 - 0973.142.933