Danh mục sản phẩm

Trang chủ»Bảng tra Mã Gạt máy Photo

Bảng tra Mã Gạt máy Photo

 

 
Mã Gạt Dùng cho loại máy OEM Code Lại Gạt
Canon
CB-534F CLC1100/ CLC1120 FB4-4677-000 Cleaning Blade
CB-553F CLC200/ CLC300/ CLC320/ CLC350 FA5-9285-000 Cleaning Blade
CB-563F GP30F/ GP55   Cleaning Blade
CB-5662 IR C6800 FC5-1788-000 Cleaning Blade
CB-572F IR C6800 FC5-1662-000  ITB Cleaning Blade
CB-379F IR1018   Cleaning Blade
CB-455F IR1310    Cleaning Blade
CB-577F IR1600/ IR1610   Cleaning Blade
CB-568F IR2200/ IR2270/ IR2800/ IR2870/ IR3300/ IR3570/ IR4570   Cleaning Blade
CB-580F IR3200    Transfer Cleaning Blade
CB-56610 IR7200/ IR8500 FB6-2720-000 Cleaning Blade
CB-566101 NP6650/IR5000/ IR6000    
CB-570F N7160/ NP7210/ C210   Cleaning Blade
CB-27F Single/Bulk NP1010  FA9-2733-000 Cleaning Blade
CB-271F NP1010 (With black felt)   Cleaning Blade
CB-512BS NP120/ NP125  FA1-2382-070 Cleaning Blade
RCB-552F NP1215    Recovery Blade
CB-552F Single/Bulk NP1215/ NP1530/ NP1550/ NP2020/ NP2120/ GP215 FA5-1672-000 Cleaning Blade
CB-515F(1) NP150/ NP155 FG9-1206-000 Cleaning Blade
CB-515F(2) NP150/ NP155 (With Accessory) FG9-1206-000 Cleaning Blade
CB-551F NP1500/ NP1515/ NP1555/ NP2010    Cleaning Blade
CB-520BS NP200  FA1-9487-000 Cleaning Blade
OB-520BS NP200  FA1-9748-000 Transfer Belt Blade
OB-525BS NP2015  FA4-4661-000 Cleaning Blade
CB-525F NP2015/ NP2017/ NP2215    Cleaning Blade
RCB-561F NP2020   Recovery Blade
CB-54 NP210/ NP250/ NP270/ NP300  FA2-2193-000  Cleaning Blade
OB-527BS NP270/ NP300Z FA2-8296-000 Cleaning Blade
CB-530F NP3000/ NP3025/ NP3225  FG1-4723-000/FG1-7216-000 Cleaning Blade
OB-556F NP3025/ NP3225/ NP3525/ NP3725    Heater Blade (Metal)
OB-557F NP3325/ NP3825   Heater Blade (Metal)
OB-557FB NP3325/ NP3825   Plastic Blade
CB-533F NP3325/ NP3825/ NP4050  FA5-2524-000 Cleaning Blade
CB-55 NP4000   Cleaning Blade
CB-270F NP6012/ NP6412  FA9-2733-000 Cleaning Blade
CB-559F NP6025/ NP6030/ NP6560   Cleaning Blade
CB-559F1  NP6025/ NP6030/ NP6560   Cleaning Blade
CB-575 NP7050/ NP7550 FA3-2431-000 Cleaning Blade
CB-573 NP9030/ NP9330 FA3-0521-000 Cleaning Blade
CB-583F IRC 3100   Transfer Belt Blade
Canon Đa Chức năng
CB-563F GP30F/GP55   Cleaning Blade
CB-455F IR 1310   Cleaning Blade
CB-577F IR 1600/ IR 1610   Cleaning Blade
CB-568F IR 2200/ IR 2800/ IR 3300   Cleaning Blade
CB-580F IR 3200    Transfer Belt Blade
CB-56610 IR 7200/ IR 8500 FB6-2720-000 Cleaning Blade
CB-5662 IR C6800 FC5-1788-000 Cleaning Blade
CB-572F IR C6800  FC5-1662-000 ITB Cleaning Blade


Konica Minolta
CB-514F Bizhub C350    Transfer Belt Blade
CB-513F1 Bizhub C350    Cleaning Blade
CB-668F 1050 56UA56010 Cleaning Blade
CB-669F 7075/ 7085/ Di750/ Di850 55VA56010/56GA56010 Cleaning Blade
CB-508F Minolta Di151/Konica 1475   Cleaning Blade
CB-661F 1015/ 1120/ 1212 25HA-2132 Cleaning Blade
CB-657F 1018/ 1590/ 2020/ 115Z/ 1515 0294-2040 Cleaning Blade
CB-662F 1112 5870-20091/65010505 Cleaning Blade
CB-651F 1290/ 1512 1136-2041 Cleaning Blade
CB-655F 1790/ 2590 (U-BIX 1017)   Cleaning Blade
CB-654F 2028/ 3035/ 4045/ 4145/ 4155/ 4255 5400-2121/5400-2122 Cleaning Blade
CB-663F 3240/ 3340 40AA-2110 Cleaning Blade
CB-653F 4003/ 4290/ 4291 3260-5532 Cleaning Blade
CB-652F 4090/KONICA 6040,404 460055250 Cleaning Blade
CB-660F 4345/ 4355 45AA-20250 Cleaning Blade
CB-658F 5370/ 6190 25AA56015 Cleaning Blade
CB-664F 7033/ 7040 55GA56010 Cleaning Blade
CB-659F1 7050 (new type) 55WA20020 Cleaning Blade
CB-659F 7050 25SA-2060 Cleaning Blade
CB-502F 7115 27AE27010 Cleaning Blade
CB-665F 7155/ 7165/ 7210 56AA20100 Cleaning Blade
CB-5021F 7218/ 7220 28GA55010 Cleaning Blade
CB-666F 7832 25TU55400 Cleaning Blade
CB-656F 8028 500055090 Cleaning Blade
CB-667F 8050 65AA20030/31, 4969-1008-01 Cleaning Blade
CB-419F CF1501    Seal Cleaning Blade
CB-502F DI152/ DI183/ DI250/ DI350 4163-5602-02 Cleaning Blade
CB-504F DI2510/ DI3510    Cleaning Blade
RCB-505F DI2510/ DI3510    Recovery Blade
CB-481F DI520/ DI620/ EP9760/ EP9765 1074-0155-01/1074-0155-02/1074-0904-01 Cleaning Blade
CB-665F DI551/ DI650 4024-1004-01 Cleaning Blade
CB-405F1 EP1030/ EP1031 (with reflector) 1159-0755-01 Cleaning Blade
CB-405F EP1030/ EP1031 (without reflector)   1159-5501-05 Cleaning Blade
CB-402F  EP1050/ EP1080 / EP 2010/ EP2080 (with screw) 1139-0902-01 Cleaning Blade
CB-402F/O EP1050/ EP1080 / EP 2010/ EP2080 (without screw) 1139-0902-01 Cleaning Blade
CB-412F EP2050/ EP3050 1136-0901-01 Cleaning Blade
CB-44F EP2100/ EP3120/ EP3150 1057-5501-01/1050-5511-12 Cleaning Blade
CB-51F EP2120/ EP2122/ EP2130 (New) 1132-5543-01 Cleaning Blade
CB-511F EP2120/ EP2122/ EP2130 (Old) 1067-5501-01 Cleaning Blade
CB-42F EP270 1038-0153-01
 
Cleaning Blade
CB-59F EP300/ EP300RE/ EP300Z 0722-0151-03 Cleaning Blade
CB-56F EP310 0721-0105-03 Cleaning Blade
CB-58F EP320 (HD : 72。) 0723-0163-02 Cleaning Blade
CB-60F EP350/ EP350Z 1028-0157-03/1028-0764-02 Cleaning Blade
RCB-415F EP370/ EP410/ EP415 1036-5503-03/1043-5506-01 Recovery Blade
CB-41F EP370/ EP410/ EP415Z/ EP4210/ EP4230 1036-0105-02/1049-0152-02 Cleaning Blade
CB-418F EP4250/ EP4300/ EP4320/ EP5400/ EP5425 1053-0149-01 Cleaning Blade
CB-58FB EP450 (HD : 65。) 0121-0102-02 Cleaning Blade
RCB-470F EP470/ EP570   Recovery Blade
CB-47F EP470Z/ EP570Z 1033-0151-12 Cleaning Blade
CB-49F EP490Z 1046-0151-02 Cleaning Blade
CB-406F EP50 1035-0155-01
 
Cleaning Blade
CB-57F EP520/ EP530/ EP530R 0725-0108-12 Cleaning Blade
CB-404F EP6000 1075-0902-01 Cleaning Blade
CB-48F EP850/ EP870/ EP8600/ EP8601/ EP8602 1031-0152-01 Cleaning Blade
CB-507F MC 2400   Cleaning Blade
CB-506F MC 5430    Cleaning Blade
Konica Minolta Da chuc nang
CB-664F 7033/ 7040/ 7045 55GA56010 Cleaning Blade
CB-669F 7075/ 7085/ Di750/ Di850 55VA56010 Cleaning Blade
CB-665F 7155/ 7065/ 7210/ Di551/ Di650 56AA20100 Cleaning Blade
CB-502F 7155/ Di 152/ Di 183/ Di 250/ Di 350 27AE270101 Cleaning Blade
CB-5021F 7218/ 7220 28GA55010 Cleaning Blade
CB-666F 7832 25TU55400 Cleaning Blade
CB-667F 8050 65AA20030/31 Cleaning Blade
CB-509F Bizhub C250   Cleaning Blade
CB-514F Bizhub C350   Cleaning Blade
CB-668F Bizhub Pro 1050 56UA56010 Cleaning Blade
CB-508F Di 151   Cleaning Blade
CB-504F Di 2510/ Di 3510   Cleaning Blade
RCB-505F Di 2510/ Di 3510   Transfer Belt Blade
RCB-470F Di 470/ Di 570   Anti Spill Mylar
CB-507F MC 2400   Cleaning Blade
CB-506F MC 5430    Cleaning Blade


Kyocera Mita
RCB-905F 1205   Recovery Blade
RCB-932F 1510 2A193042 Lower Cleaning Blade
CB-928FGR AI1515 35993432 Cleaning Blade
CB-926FGR AI2310 2AR93102 Cleaning Blade
CB-9191FGR AI3030 18593550 Cleaning Blade
CB-927FGR AI4040 2AC93030 Cleaning Blade
CB-908F CC10/ CC20   Cleaning Blade
RCB-901F DC111  43228102 Recovery Blade
CB-901F DC111/ DC114/ DC1116/ FP1100 43228102 Cleaning Blade
CB-902F DC112/ DC113/ DC142Z/ DC142RE 43229103 Cleaning Blade
CB-905F DC1205/ DC1255/ DC1435/ DC1455
/ DC2025
73918030 Cleaning Blade
CB-914F DC1215/ DC1256/1260 63818012 Cleaning Blade
CB-933F DC1257   Cleaning Blade
RB-913BS DC131    
CB-913F DC1405   Cleaning Blade
CB-923F DC1460/ DC1470 19593130 Cleaning Blade
RB-93BS DC152/ DC211/ DC2115 43428201 Fuser Blade
CB-916FGR DC1556/ DC1755 66018023 Cleaning Blade
CB-921F DC1560/ DC1860/ DC2060/ DC2360 34993370 Cleaning Blade
CB-907F DC1605/ DC1656/ DC1657/ DC1685
/ DC1855
75718022
/75718020
Cleaning Blade
OB-91BS DC161/ DC232 42526701 Fuser Blade
CB-918F DC181/ DC191 44927213 Cleaning Blade
CB-915F DC1824  /MITA1807 44927409 Cleaning Blade
CB-9151F DC1824 (New)   Cleaning Blade
CB-920F DC1856/ DC2355 66218093
/66218092
Cleaning Blade
CB-93F DC211/ DC213/ DC313Z(L) 43228203 Cleaning Blade
CB-94F DC211/ DC213/ DC313Z(U) 43228202 Cleaning Blade
RCB-31F DC211/313 Seal Blade 43228204 Recovery Blade
CB-910F DC2556/ DC2557/ DC3055 60918030
/60918040
Cleaning Blade
CB-919FGR DC3060/ DC4090 33918012 Cleaning Blade
CB-95F DC312/ DC412(L) 44927320 Cleaning Blade
CB-96F DC312/ DC412(U) 44923303 Cleaning Blade
OB-931BS DC312RE 42527300 Fuser Blade
CB-909F DC3555/ DC3585/ DC4555/ DC4585   77718060 Cleaning Blade
CB-911F DC3755/ DC3785 64318030 Cleaning Blade
CB-904F DC4055/ DC4085 72418080 Cleaning Blade
CB-917FGR DC4056 67318020 Cleaning Blade
CB-906F DC5055/ DC5555/ DC5585/ DC5590/ DC5685 77618310
/74318580
Cleaning Blade
CB-922F DC8585 78618040 Cleaning Blade
CB-929F KM1505/ KM1510/ KM1810 2A118290
2A193050
Cleaning Blade
CB-934F KM1620/1650/2050/2550 2C928010 Cleaning Blade
CB-930F

KM2530/KM3035/KM3530/KM4030
/KM4035/KM5035

2BL18300 Cleaning Blade
CB-927FGR KM5530 2BC93240 Cleaning Blade
CB-931F KM6330/mita AI6230 36793312 Cleaning Blade
CB-925F LDC700    Cleaning Blade
Kyocera Mita đa chức năng
CB-9191FGR Ai 3030 18593550 Cleaning Blade
CB-926FGR Ai 2310/ Ai 3010/ KM 1525 2AR93102 Cleaning Blade
CB-927FGR Ai 4040/ Ai 5050/ KM 4230/ KM 4530/ KM5530 2AC93030 Cleaning Blade
CB-928FGR Ai 1515 35993432 Cleaning Blade
CB-929F KM 1505/ KM 1510/ KM 1810 2A118290
/2A193050
Cleaning Blade
RCB-932F KM 1510 2A193042 Lower Cleaning Blade
CB-931F KM 6330 36793312 Cleaning Blade
CB-934F KM 1620/ KM 1650
/ KM 2050/ KM 2550
2C928010 Cleaning Blade


Panasonic
CB-86BS FP1300/ FP1310R/ FP1520 FFPXG19008 Cleaning Blade
RB-86F FP1300/ FP1310R/ FP1520 FFPHK0030 Fuser Blade
CB-821F FP1307 FFPHK0215 Transfer Blade
CB-82F FP1307/ FP1510/ FP1530/ FP1540 FFPHK0194 Cleaning Blade
CB-89F FP1570   Cleaning Blade
       
CB-90F FP1670/ FP2670/ FP3270 FFPXG53950/FFPHK06331 Cleaning Blade
CB-85F FP1800/ FP1801/ FP1802/ FP3001/3002/ FP4520 FFPXG035300 Cleaning Blade
RB-85F FP1800/ FP1801/ FP2520/ FP2625/ FP3001/ FP3002/ FP4520 FPKM0014B Fuser Blade
CB-87F FP2230 FFPHK0463 Cleaning Blade
CB-83F FP3030/ FP3040/ FP4630/ FP4650 FFPHK0127 Cleaning Blade
       
CB-81F FP4630/ FP4650/ FP5060/SELEX 1100LD PPPHK05751 Cleaning Blade
CB-802F FP7113/ FP7115 FFPHK-0905 Cleaning Blade
CB-803F FP7118/ FP7718/ FP7722/ FP7728 FFPHK-0942 Cleaning Blade
CB-803F1 FP7718/ FP7722/ FP7728 (with assembly parts) FFPHK-0942/FFPXG65H00 Cleaning Blade
CB-813F Workio DP150 FFPHK1135 Cleaning Blade
       
CB-811F Workio DP1810/ DP2010 DZHP006509 Cleaning Blade
CB-810F1 Workio DP2000/ DP2500 (with foam) DZHP004067 Cleaning Blade
CB-810F Workio DP2000/ DP2500 (without foam) DZHP004067 Cleaning Blade
CB-807F Workio DP2000/ DP2500  DZHP003567 Mylar Cleaning Blade
CB-812F Workio DP2310/ DP3010 DZJN000082 Cleaning Blade
CB-809F Workio DP3510/4510/6010 DZHP-007145 Cleaning Blade
Panasonic đa chức năng
CB-811F Workio DP1810/ DP2010 DZHP006509 Cleaning Blade
CB-814F Workio DP190/ Panafax UF-8000/ UG-5530    Cleaning Blade
CB-807F Workio DP2000/ DP2500  DZHP003567 Mylar Cleaning Blade
CB-810F1 Workio DP2000/ DP2500 (with foam) DZHP004067 Cleaning Blade
CB-810F Workio DP2000/ DP2500 (without foam) DZHP004067 Cleaning Blade
CB-812F Workio DP2310/ DP3010 DZJN000082 Cleaning Blade
CB-809F Workio DP3510 DZHP-007145 Cleaning Blade
CB-813F Workio DP130/ DP150  FFPHK1135 Cleaning Blade
CB-815F Workio DP1520/ DP1820 DZJN00085 Cleaning Blade


Ricoh
CB-193F Aficio 1015/ Aficio 1018/1208 B0392289 Cleaning Blade
CB-1607FGR Aficio 1045/ Aficio 350 A2322353 Cleaning Blade
CB-1608FGR Aficio 1045/ Aficio 350/232/3930   (without plastic cap) A2323930 Transfer Belt Blade
CB-1608FGR1 Aficio 1045/ Aficio 350/232/3930 (with plastic cap) A2323930 Transfer Belt Blade
CB-195F Aficio 1060  AD041076 Transfer Belt Blade
CB-1601FGR2 Aficio 1060/ Aficio 1075/ Aficio 2060/ Aficio 2075/650 AD041083 Cleaning Blade
CB-1609F Aficio 200/ Aficio 250/ FT4010/ FT4015 A1903550/G0203550 Cleaning Blade
CB-194F Aficio 2015/ Aficio 2018 AD042059 Cleaning Blade
CB-1622F Aficio 2035 B0822354 Cleaning Blade
CB-16172F Aficio 2090 B0703855 Cleaning Blade
CB-192F Aficio 220/ Aficio 270 AD041114 Cleaning Blade
CB-1625F Aficio 3131 B1864336 Transfer Belt Blade
CB-1626FBL Aficio 3131  B1863513 Cleaning Blade
CB-1631F Aficio 3228C    Transfer Belt Blade
CB-1629F Aficio MPC2500/3000/3500/4500   Cleaning Blade
CB-1623F Aficio 3506 AD041063 Cleaning Blade
OB-1624F Aficio 3506 AE041006 Oil Cleaning Blade
CB-1619FGR Aficio 3506  A2596741 Transfer Belt Blade
CB-1618F Aficio 550/ Aficio 650  AD04-1049 Transfer Belt Blade
CB-1601FGR2 Aficio 550/ Aficio 650/ Aficio 700/ Aficio 850 AD041056 Cleaning Blade
CB-1617F Aficio 850  A294-3883 Transfer Belt Blade
TB-62 DT1800/ DT5700  54193855 Turn Belt
CB-62F DT1800/5700 54032002 Cleaning Blade
TB-61 DT750/ DT1200  54033033 Turn Belt
CB-164F FT3000/ FT3020/ FT3050/ FT3060 54473658 Cleaning Blade
CB-1612F FT3013/ FT3213 AD002044 Cleaning Blade
CB-1602FGR FT3015/ FT4215 A1283552 Cleaning Blade
CB-1602FGR1 FT3015/ FT4215(New)/RICOH A128-3562 A1283562 Cleaning Blade
OB-164 FT3020/ FT3050/ FT3060  54474189 Oil Cleaning Blade
CB-1611F FT3113/ FT3313 AD002018 Cleaning Blade
OB-168F FT3320  AE043001 Cleaning Blade
CB-168F FT3320/ FT7120/RICOH3302 AD041006 Cleaning Blade
CB-1603FGR FT4022/ FT4027/ FT4522/ FT5135/ FT5832/ FT5840 A153-2277 Cleaning Blade
OB-163 FT4030/ FT4060/ FT4065  54424117 Oil Cleaning Blade
CB-163F FT4030/ FT4060/ FT4065/ FT4085/ FT4420 54423565 Cleaning Blade
CB-167F FT4065/ FT4085/ FT4420 52093565/52113568 Cleaning Blade
CB-161F(Old) FT4121/ FT4418/ FT4427/ FT4800/ FT5433/ FT5733 A006-3570/AD00-2017 Cleaning Blade
CB-162F(New) FT4220/ FT4222/ FT4415/ FT4418/ FT4421 A048-3565 Cleaning Blade
CB-1610FGR FT4527/ FT5535  A134-3945 Turn Belt Blade
CB-166F FT4630/ FT5000/ FT5010/ FT5050/ FT5560 52053565/A0073565) Cleaning Blade
OB-607F FT5010/ FT5590/ FT6750  42154117(AE043003) Oil Cleaning Blade
CB-946FGR FT5035/ FT5840  A1533892 Transfer Belt Blade
CB-165F FT6080/ FT6085/ FT7060/ FT7770/ FT7870 54463645/54464193 Cleaning Blade
CB-1601FGR FT6645/ FT6655 A0963581/A1532275 Cleaning Blade
CB-1604F FT6645/ FT6655 A096-3938 Transfer Belt Blade
CB-9451F  FT6645/ FT6655/RICOH 6850   Transfer Belt Blade
CB-945F  FT6645/ FT6655 /RICOH 6850 A096-3931 Transfer Belt Blade
CB-1601F1 FT6645/ FT6655/ FT7670 A1763582 Cleaning Blade
CB-169F1 FT6750  A0533663 Cleaning Blade
CB-170F FT6750    Bias Blade
CB-171F FT7060/ FT7770/ FT7870 AA091004 Cleaning Blade
CB-201BS FT7230/ FT7300/ FT7350/ FT7450 A0423111 Cleaning Blade
CB-1618F Aficio 551/ Aficio 700 /RICOH AFICIO 650 A2933918 Transfer Belt Blade
CB-1629F Aficio MPC3500/4500    Cleaning Blade
CB-1631F Aficio 3228C   Transfer Belt Blade
CB-1630FLGR CX8200   Cleaning Blade
CB-1628F Aficio 1515 Cleaning Blade   Cleaning Blade
Ricoh  đa chức năng
CB-193F Aficio 1015/ Aficio 1018 B0392289 Cleaning Blade
CB-192F Aficio 1022/ Aficio 1027/ Aficio 220/ Aficio 270 AD041114 Cleaning Blade
CB-195F Aficio 1060 AD041076 Belt Cleaning Blade
CB-1609F Aficio 200/ Aficio 250/ FT 4010/ FT 4015 A1903550/G0203550 Cleaning Blade
CB-194F Aficio 2015/ Aficio 2018 AD042059 Cleaning Blade
CB-1622F Aficio 2035 B0822354 Cleaning Blade
CB-16172F Aficio 2090 B0703855 Cleaning Blade
CB-1626FBL Aficio 3131 B1863513 Cleaning Blade
CB-1625F Aficio 3131 B1864336 Belt Cleaning Blade
CB-1607FGR Aficio 350/ Aficio 1045 A2322353 Cleaning Blade
CB-1608FGR Aficio 350/ Aficio 1045 A2323930 Trans Belt Blade
CB-1608FGR1 Aficio 350/ Aficio 1045 (with plastic cap) A2323930 Trans Belt Blade
CB-1623F Aficio 3506 AD041063 Cleaning Blade
CB-1619FGR Aficio 3506 A2596741 Belt Cleaning Blade
OB-1624F Aficio 3506 AE041006 Oil Cleaning Blade
CB-1601FGR2 Aficio 550/ Aficio 650/ Aficio 850/ Aficio 1060 AD041083/AD041056 Cleaning Blade
CB-1618F Aficio 550/ Aficio 650  AD041049/A2933918 Belt Cleaning Blade
CB-1617F Aficio 850  A2943883 Belt Cleaning Blade


Royal
CB-66F 115/122 (Konica 115/122/100/330) 0200-5900/0305-5900/0302-5900 Cleaning Blade
RB-66F 115 0245-54010 Fuser Blade
CB-67F 130/130R 0500-5900 Cleaning Blade
CB-69F 1602/2502 (U-Bix 160/250) 3002-5600 Cleaning Blade
CB-70F 1803/2203/2290/2803/3290 3227-5600 Cleaning Blade


Sanyo
OB-893BS 126   Fuser Blade
CB-880F 802 939-0-2610-00300 Cleaning Blade
CB-885F 850 939-0-2460-00100 Cleaning Blade
CB-886F 1500   Cleaning Blade
CB-891F 1150/1102 939-0-2610-00200 Cleaning Blade
CB-893F 120/126/2000   Cleaning Blade
CB-892F 122/123/1250/133/1250/1200 939-0-2460-00400 Cleaning Blade
CB-894F 125/1600/Z90   Cleaning Blade
CB-898F MFP510   Cleaning Blade
CB-896F SFT50/50Z   Cleaning Blade
CB-897F SFT70/70M   Cleaning Blade
CB-895F Z80/85 (Minolta 3151)   Cleaning Blade

Sharp
CB-17101FLGR AR C150/C250/C160/C270/C330 CCLEZ0176FC31 Cleaning Blade
CB-1710FLGR AR C160 UCLEZ0156FC34 Cleaning Blade
CB-711F AR M550/M620 CCLEZ0173FC32 Cleaning Blade
CB-1706F AR150/ AR151/ AR152/ AR155/ AR156 UCLEZ0007QSZZ Cleaning Blade
CB-TA334F AR160/ AR200 UCLEZ0009QSZZ Cleaning Blade
CB-712F AR168 UCLEZ0013QSZZ Cleaning Blade
CB-1708F AR235/ AR275/AR-270BL AR-270BL
/UCLEZ0011QSZZ
Cleaning Blade
CB-TA230FGR AR230/ AR280/ AR330 AR-330BL Cleaning Blade
CB-1709F AR350/ AR450 AR-450BL
/CCLEZ0162FC31
Cleaning Blade
CB-262F AR650/ AR651/ AR800/ AR810 6LA27919000 Cleaning Blade
CB-713F ARC 260M UCLEZ0171FCZ2 Cleaning Blade
CB-1704F1 SF2014/ SF2114/ SF2214 OKS-33K02130 Cleaning Blade
CB-1701F SF2022/ SF2027/ SF2035 UCLEZ0117FCZZ
/FC31
Cleaning Blade
RCB-1701F SF2022/ SF2027/ SF2035 UCLEZ0118FCZZ Recovery Blade
CB-1702F SF2050/ SF2060/ SF3062 UCLEZ0125FC31 Cleaning Blade
CB-181F SF2075/ SF3075 UCLEZ0124FC31 Cleaning Blade
CB-1707F SF2314/ SF2414/ SF2514 UCLEZ0004QSZZ Cleaning Blade
CB-177F SF7100/ SF7200/ SF7500   Cleaning Blade
CB-176F SF7300/ SF7320/ SF7350/ SF7370 UCLEZ0080FCZ1 Cleaning Blade
OB-73BS SF750/ SF751 UCLZZ0017FCZZ Fuser Blade
CB-73F SF7750/ SF8100/ SF8200/ SF8260 UCLEZ0069FCZZ Cleaning Blade
CB-172F SF7800/ SF7850/ SF7855 UCLEZ0108FCZ1
/FCZZ
Cleaning Blade
CB-179F SF7900/ SF8300/ SF8350 UCLEZ0099FCZZ Cleaning Blade
CB-72F SF815/ SF825 PGUM50080FCZZ Cleaning Blade
CB-175F SF8500/ SF8570/ SF8800/ SF8870/ SF8875/ SF9400 UCLEZ0078FCZZ Cleaning Blade
CB-74F SF9500 UCLEZ0054FCZZ Cleaning Blade
CB-1705F SF9560/ SF9700/ SF9750/ SF9800 CCLE0076FC01
/FCZZ
Cleaning Blade
CB-178F Z50/ Z55/ Z70/ Z72 UCLEZ0016FCZZ Cleaning Blade
CB-182F Z820/Z820/Z830/Z835/Z845/Z850   Cleaning Blade
Sharp đa chức năng
CB-1706F AR 150/ AR 151/ AR 152 UCLEZ0007QSZZ Cleaning Blade
CB-TA334F AR 160/ AR 162/ AR 200 UCLEZ0009QSZZ Cleaning Blade
CB-712F AR 168 UCLEZ0013QSZZ Cleaning Blade
CB-1708F AR 230/ AR 275 UCLEZ0011QSZZ Cleaning Blade
CB-1709F AR 350/ AR 450 CCLEZ0162FC31 Cleaning Blade
CB-262F AR 650/ AR 651/ AR 800/ AR 810 6LA27919000 Cleaning Blade
CB-17101FLGR ARC 150/ ARC 160/ ARC 250/ ARC 270/ ARC 330 CCLEZ01736FC31 Cleaning Blade
CB-1710FLGR ARC 160 UCLEZ0156FC34 Cleaning Blade
CB-713F ARC 260M UCLEZ0171FCZ2 Cleaning Blade
CB-711F ARM 550/ ARM 620 CCLEZ0173FC32 Cleaning Blade

Toshiba 
CB-254F BD1340/ BD1350/ BD1370 BL-1350D Cleaning Blade
CB-258F BD1550/ BD1560 BL-1550D/4409-847-890 Cleaning Blade
CB-253F BD1650/ BD1710/ BD2050/ BD2310/ BD2500 BL-1710D/4409-820-340 Cleaning Blade
RCB-207F BD1650/ BD1710/ BD2050/ BD2540/ BD3210/ BD3240/ BD6550 4402-808-170 Recovery Blade
RCB-208F BD2030 Recovery Blade   Recovery Blade
CB-2591F BD2060/ BD2860/ BD2870/ BD3560/ BD3570 BL-2060D/4409890630 Cleaning Blade
OB-609F BD2060/ BD2860/ BD3210/ BD3220/ BD4010  4402039580 Fuser Blade
RCB-24F BD2230/ BD4810/ BD4910/ BD5600/ BD8412/ BD8510 4407911650/4407911900 Recovery Blade
CB-267F BD2320/ E-Studo 163/ E-Studio 230/ E-Studio 280 6LA27845000 Cleaning Blade
RCB-206F BD2510/ BD2550/ BD3220/ BD3550/ BD4010/ BD4550 4402-215-130 Recovery Blade
CB-251F BD2510/ BD3550/ BD4010/ BD4550 BL-2510D Cleaning Blade
CB-208F BD3110 BL-120D Cleaning Blade
RB-22F BD3301/ BD3110/ BD3310/ BD4111/ BD4121 BL-100H Fuser Blade
CB-22F BD3301/ BD4111/ BD4121 BL-100D Cleaning Blade
CB-77F BD3503/ BD3508   Cleaning Blade
RB-77F BD3503/ BD4501/ BD4511 BL-30H Fuser Blade
CB-80F BD3701/ BD4501/ BD4511/ BD4515 BL-40D Cleaning Blade
CB-255F BD3850/ BD4550 BL-4550D Cleaning Blade
CB-413F BD4130/ BD4140   Cleaning Blade
RB-413F BD4310   Fuser Blade
RCB-22F BD4511/ BD5110/ BD5511 4409937380 Recovery Blade
CB-262F BD4580/ DP5570/ DP6570/ E-Stuido550 BL-6570D/4409-892-740 Cleaning Blade
CB-252F BD5010/ BD5020/TOSHIBA5610/5620 BL-5020D Cleaning Blade
CB-25F BD5110/ BD5120/ BD5610/ BD5620/ BD7610/TOSHIBA BL-220D BL-220D Cleaning Blade
CB-256F BD521/ BD621/ BD651/TOSHIBA PK04   Cleaning Blade
CB-205F BD5540/ BD6550 BL-6550D Cleaning Blade
CB-257F BD5560/ BD6560/ BD7550/ BD7560 BL-7550D/4409-847-260 Cleaning Blade
RCB-205F BD6550    Recovery Blade
CB-76F BD7501/ BD7511   Cleaning Blade
RCB-21F BD7800/ BD7811/ BD7812/ BD7815/ BD7816/ BD8811 4407556960 Recovery Blade
RB-21F BD7801/ BD7811 BL-60H Fuser Blade
CB-21F BD7801/ BD7811/ BD7812/ BD7815/ BD7816 BL-60D          Cleaning Blade
RCB-23F BD7816/ BD8812 4407597070 Recovery Blade
CB-24F BD8411/ BD8412 BL-210D        Cleaning Blade
CB-23F BD8801/ BD8811 BL-200D Cleaning Blade
RCB-26 BD9100/ BD9110    Recovery Blade
CB-26F BD9100/ BD9110/ BD9230/ BD9240 BL-240D Cleaning Blade
RCB-701F BD9100/ BD9110/ BD9230/ BD9240   Recovery Blade
CB-264F DP1600/ DP1603/ DP2000/ DP2500/ DP2503 BL-1600D Cleaning Blade
CB-260F DP2460/ DP2560/ DP2570/ DP3580 BL-2460D/4409-891-010 Cleaning Blade
CB-261F DP3500/ DP3503/ DP4500/ E-Stuido 28/ E-Studio 35 B L-3500D/4429-901-8000 Cleaning Blade
CB-1506F E-Studio 120/ E-Studio 150 6LA58639600 Cleaning Blade
CB-264F E-Studio 16/ E-Studio 20/ E-Studio 25 41303612000 Cleaning Blade
CB-265F E-Studio 161 6LA58717500 Cleaning Blade
CB-1626FBL E-Studio 210C/ E-Studio 310C 4409893350 Cleaning Blade
CB-261F E-Studio 350/ E-Studio 450 6LA27554000 Cleaning Blade
CB-268FBL E-Studio 3511C/ E-Studio 4511C   Cleaning Blade
CB-267F E-Studio 2001/ E-Studio 230 /TOSHIBA ES280/ BL2320D 6LA27845000 Cleaning Blade
CB-262F E-Studio 520/ E-Studio 600 /TOSHIBA 6570/5570 6LE19374000 Transfer Belt Blade
Toshiba da chức năng
CB-1506F E-Studio 120/ E-Studio 150 6LA58639600 Cleaning Blade
CB-264F E-Studio 16/ E-Studio 20/ E-Studio 25 41303612000 Cleaning Blade
CB-265F E-Studio 161 6LA58717500 Cleaning Blade
CB-267F E-Studio 163/ E-Studio 2001/ E-Studio 230 6LA27845000 Cleaning Blade
CB-1626FBL E-Studio 210C/ E-Studio 310C 4409893350 Cleaning Blade
CB-261F E-Studio 350/ E-Studio 450 6LA27554000 Cleaning Blade
CB-262F E-Studio 520/ E-Studio 600 6LE19374000 Belt Cleaning Blade
CB-262F E-Studio 55/ E-Studio 550/ E-Stuido 65/ E-Studio 650 6LA27919000 Cleaning Blade

Xerox
CB-142FLGR 1015   Cleaning Blade
CB-120 1020 33P60179 Cleaning Blade
OB-120BS 1020 33S60181 Fuser Blade
OB-135BS 1035 33S60137 Fuser Blade
CB-146F 1050   Cleaning Blade
CB-13 2370   Cleaning Blade
CB-102F 5018 33K1932 Cleaning Blade
CB-101F 1010/1012RE   Cleaning Blade
CB-125F 1025/1027/1038 33K90020 Cleaning Blade
CB-125F1 1025/1038 (With Foam)   Cleaning Blade
CB-135F 1030/1035/2830 33S60182/33S60195 Cleaning Blade
CB-145F 1045/1048 4R1001 Cleaning Blade
CB-150 1050/1052 4R0090 Cleaning Blade
CB-152F 2100/3100/3101 4R42 Cleaning Blade
CB-12 3101/3107   Cleaning Blade
CB-11 3500/4000/4600/4800   Cleaning Blade
CB-111 3500/4600   Cleaning Blade
CB-157F 5012/5014   Cleaning Blade
CB-151F1 5026 (With Foam)/XEROX 33K 90151   Cleaning Blade
CB-151F 5026/5030 33K90151 Cleaning Blade
CB-159FGR 5312/5314/5310   Cleaning Blade
CB-141FGR VIVACE400/450/500/550   Cleaning Blade
CB-182F XC820   Cleaning Blade
CB-147F Xerox DC 332/340/440  113R315/113R317 Cleaning Blade
CB-1525F DCC400    Cleaning Blade
CB-148F DocuCentre C5540/C5550/C6550 (Black)   Cleaning Blade
CB-149F DocuCentre C5540/C5550/C6550 (Color)   Cleaning Blade
Xerox Da chuc nang
CB-1525F DCC 400   Cleaning Blade
CB-1520F WC 315/ WC 320/ WC 415   Wiper Blade
RB-1521F WC 315/ WC 320/ WC 415   Doctor Blade
Gọi ngay để đặt hàng với TOÀN PHÁT
Kinh doanh - Email: baogia@toanphat.com
098.990.2222 (zalo) - 097.649.5555 (zalo)
098.648.3333 - 096.587.6886
Hỗ trợ Kỹ thuật:
0973.746.998 - 0973.142.933 - 090605.2828

Xin cảm ơn Quý khách!