Danh mục sản phẩm

Trang chủ»Bảng tra Mã Gạt máy in

Bảng tra Mã Gạt máy in

 

Mã Gạt

Dùng cho loại máy

OEM Code

Loại Gạt

Canon

CB-29F

CX

 

Wiper Blade

CB-36F

E16/31/40 

 

Wiper Blade

CB-569F

E16/31/40 

 

Doctor Blade

CB-569F1

E16/31/40 (with assembly parts)

 

Doctor Blade

CB-371F

EP-22/EP-A/AX/FAX3/LBP-22X (HP 5L)

 

Wiper Blade

CB-372F

EP-22/EP-A/AX/FAX3/LBP-22X(HP 5L) 

 

Doctor Blade

CB-373F

EP-25/EP-27 (HP1200)

 

Wiper Blade

CB-374F

EP-25/EP-27(HP1200)

 

Doctor Blade

CB-455F

EP-32/83(HP4500)

C4096A/C4191A/92A/93A/94A

Wiper Blade

RB-455F

EP-32 (Silicone)

C4096A

Doctor Blade

CB-451F

EP-52/LBP-52X ( HP4000)

 

Wiper Blade

CB-452F

EP-52/LBP-52X

 

Doctor Blade

CB-453F

EP-62/67/LBP-62X 

 

Wiper Blade

CB-454F

EP-62/67/LBP-62X (PU)

 

Doctor Blade

RB-454F

EP-62/67/LBP-62X (Silicone)

 

Doctor Blade

CB-565F

EP-65 

 

Wiper Blade

CB-567F

EP-65 

 

Doctor Blade

CB-577F

EP-66/LBP3800/ IR 1600/2000

 

Wiper Blade

CB-578F

EP-66/LBP3800

 

Doctor Blade

CB-453F

EP-72/LBP-72X 

 

Wiper Blade

CB-282F

EP-72/LBP-72X 

 

Doctor Blade

CB-453F

EP-82 

 

Wiper Blade

CB-456BS

EP-82 (Color) (HP8500)

 

Doctor Blade

CB-455F

EP-32/83 

C4096A/C4191A/92A/93A/94A

Wiper Blade

CB-455BS

EP-83 (HP4500)

C4191A/92A/93A/94A

Doctor Blade

CB-375F2

EP-85 (HP4600 )

 

Wiper Blade

SAB-375BS

EP-85(HP4600 )

 

Doctor Blade

CB-463F

EP-86 (Color)(HP5500)

C9730A/31A/32A/33A

Wiper Blade

SAB-463BS

EP-86 (Color)

C9730A/31A/32A/33A

Doctor Blade

CB-455F

EP-87 (Color)(HP4500 )

 

Wiper Blade

SAB-455BS

EP-87 (Color) (HP2500)

 

Doctor Blade

CB-554F

EP-B/BX 

C3900A

Wiper Blade

CB-555F

EP-B/BX 

C3900A

Doctor Blade

RCB-554F

EP-B/BX 

 

Recovery Blade

CB-45F

EP-E/EX 

92298A

Wiper Blade

CB-46F

EP-E/EX 

92298A

Doctor Blade

CB-571BS

EP-H/HX 

 

Doctor Blade

CB-560F

EP-J/JX 

 

Wiper Blade

CB-562F

EP-J/JX 

 

Doctor Blade

CB-558F

EP-K/KT/KX 

 

Wiper Blade

CB-561F

EP-K/KT/KX 

 

Doctor Blade

CB-40F

EP-L/LX 

 

Wiper Blade

CB-38F

EP-L/LX 

 

Doctor Blade

CB-28F

EP-N/NX 

 

Wiper Blade

CB-43F

EP-N/NX 

 

Doctor Blade

CB-36F

EP-P/PX 

 

Wiper Blade

CB-37F

EP-P/PX (HP 4L)

 

Doctor Blade

CB-227F

EP-T/TX For B4 Size

 

Wiper Blade

CB-361F

EP-V/FX4/VX (HP 5P  5MP)

 

Wiper Blade

CB-381F

EP-V/FX4/VX 

 

Doctor Blade

CB-281F

EP-W/WX (HP 5SI)

 

Wiper Blade

CB-282F

EP-W/WX 

 

Doctor Blade

CB-379F

FX9/FX10 

 

Wiper Blade

CB-378F

FX9/FX10 

 

Doctor Blade

CB-383FB

LBP 3300 

 

Wiper Blade

CB-384F

LBP 3300 

 

Doctor Blade

CB-453FB

LBP 3500/3900/3950 

CRG509

Wiper Blade

CB-581F

LBP 3500/3900/3950 

CRG509

Doctor Blade

CB-582F

LBP 5900/5900SE/5600/5600SE 

CRG502

Wiper Blade

SAB-390BS

MF8450C (HP3800)

 

Doctor Blade

CB-27F

SX Wiper Blade

 

Wiper Blade

 

HP

CB-373F

1000/1150/1200/1300

C7115A/Q2613A
/Q2624A

Wiper Blade

CB-374F

1000/1150/1200/1300

C7115A/Q2613A
/Q2624A

Doctor Blade

CB-379F

1010/1012/1015 

Q2612A

Wiper Blade

CB-378F

1010/1012/1015

Q2612A

Doctor Blade

CB-371F

1100/5L/AX 

C3906A/C4092A

Wiper Blade

CB-372F

1100/5L/AX 

C3906A/C4092A

Doctor Blade

CB-383F

1160/1320/P2015/LASERJET M2727NF 

Q5949A/Q7553A

Wiper Blade

CB-384F

1160/1320/P2015/LASERJET M2727NF 

Q5949A/Q7553A

Doctor Blade

CB-455F

1500/2500/2550

 

Wiper Blade

SAB-455BS

1500/2500/2550 (Color)

 

Doctor Blade

CB-386F

1600/2600/2605 

 

Wiper Blade

CB-452F

2100/4000

C4096A

Doctor Blade

CB-455F

2100//2300/3005 /2420/2430/P3005/M3027/M3035

Q10A/51A/11A/51X/96A

Wiper Blade

CB-464F

2300

Q2610A/Q7551A

Doctor Blade

CB-4641F

2420/2430/P3005/M3027/M3035 

Q6511A/Q7551X

Doctor Blade

CB-388F

3000/3505/3600/3800 

Q7561A/Q7581A
/Q6470A

Wiper Blade

CB-380F1

3500/3700 (with assembly parts)

Q1319A/21A/22A
/23A/24A
/Q2670A/Q2681A

Wiper Blade

CB-457F

/P4014/4015/4515

C4127X/C8061X
/CC364A

Wiper Blade

CB-452F

4000/4100 (pu)

C4127X/C8061X

Doctor Blade

CB-376F

4200/4250/4300/4350

Q1338A/Q1339A
/Q5942A

Wiper Blade

CB-376F1

4200/4250/4300/4350 (with sponge)

 

Wiper Blade

CB-377F

4200/4250/4300/4350

Q1338A/Q1339A
/Q5942A

Doctor Blade

CB-455F

4500/4550 

C4191A/92A/93A/94A

Wiper Blade

CB-455BS

4500/4550 (Color)

C4191A/92A/93A/94A

Doctor Blade

CB-375F2

4600/4610/4650 (1.6 mental)

C9720A/1A/2A/3A

Wiper Blade

SAB-375BS

4600/4610/4650

C9720A/1A/2A/3A

Doctor Blade

CB-389F

4700

Q5950A/51A/52A/53A

Wiper Blade

CB-554F

4V/4MV

 

Wiper Blade

CB-555F

4V/4MV 

 

Doctor Blade

CB-453F

5000/5200/8100

C4129X/Q7516A
/509/C4182X

Wiper Blade

CB-454F

5000

C4129X

Doctor Blade

CB-581F

5200

Q7516A/509

Doctor Blade

CB-463F

5500/5550

C9730A/31A/32A/33A

Wiper Blade

SAB-463BS

5500/5550 (color)

C9730A/31A/32A/33A

Doctor Blade

CB-281F

8000/5SI/5SIM/5SIMX 

C3909A

Wiper Blade

CB-282F

8000/5SI/5SIM/5SIMX

C3909A

Doctor Blade

CB-282F

8100

C4182X

Doctor Blade

CB-453F

8500/8550 (Color)

C4149A/C9700A

Wiper Blade

CB-456BS

8500/8550 (Color)

C4149A/C9700A

Doctor Blade

CB-459F

9000

C8543X

Wiper Blade

CB-458F

9000

C8543X

Doctor Blade

CB-394F

CP1215/1515/1518/CM1312 

CB540A/CC430A
/CC431A

Wiper Blade

SAB-395F

CP1215/1515/1518/CM1312

CB540A/CC430A
/CC431A

Doctor Blade

CB-397F

CP3525

 

Wiper Blade

SAB-398F

CP3525

 

Doctor Blade

CB-45F

LJ 4/4M/ + 5/5M 

92298A

Wiper Blade

CB-46F

LJ 4/4M/ + 5/5M 

92298A

Doctor Blade

CB-36F

LJ 4L/4ML/4P/4MP 

92274A

Wiper Blade

CB-37F

LJ 4L/4ML/4P/4MP 

92274A

Doctor Blade

CB-361F

LJ 5P/5MP/6P/6MP 

C3903A

Wiper Blade

CB-381F

LJ 5P/5MP/6P/6MP 

C3903A

Doctor Blade

CB-29F

LJ I

 

Wiper Blade

CB-27F

LJ II/III 

 

Wiper Blade

CB-28F

LJ IIISI/IVSI 

92291A

Wiper Blade

CB-43F

LJ IIISI/IVSI

92291A

Doctor Blade

CB-40F

LJ IIP/IIIP 

92275A

Wiper Blade

CB-38F

LJ IIP/IIIP 

92275A

Doctor Blade

CB-392F

P1005/P1006/P1007/P1008/P1505 

CB135A/CB435A
/CB436A/CC388A

Wiper Blade

CB-393F

P1005/P1006/P1007/P1008/P1505 

CB135A/CB435A
/CB436A/CC388A

Doctor Blade

CB-399F

P2055

05A

Wiper Blade

CB-378F

P2055/HP 1010/1012/1015 

05A

Doctor Blade

CB-396F

P4014/4015/4515/4051

CC364A

Doctor Blade

SAB-387BS

1600/2600/2605 Doctor Blade

Q6000A/01A/02A/03A

 

SAB-385BS

3500/3700/HP3520

Q2670A/Q2681A

 Doctor Blade

SAB-390BS

3000/3505/3600/3800 = Canon MF8450C Doctor Blade

Q7561A/Q7581A
/Q6470A

 

SAB-391BS

4700 Doctor Blade

Q5950A/51A/52A/53A

 

 

Epson

CB-094F

1000/1500/3000/5000/5200/7000

 

Wiper Blade

CB-0103F

2010/LP8400 

 

Wiper Blade

RB-098F 

2010/LP8400 

 

Doctor Blade

CB-0112F

2120/LP8100/8700/8900 

 

Wiper Blade

RB-0112F

2120/LP8100/8700/8900 

 

Doctor Blade

CB-01161F

C1000/C2000

 

Wiper Blade

SAB-0119F

C900 

 

Doctor Blade

SAB-0117F1

EPL5500/5700/5800/6100/6200 LP2500/LP1400 

 

Doctor Blade

CB-50F

EPL7000/7500/8000

 

Wiper Blade

CB-0122FBL (BS)

LP 9000C 

 

Doctor Blade

CB-0120F

LP6100/7900/9100 

 

Wiper Blade

CB-0119F

LP6100/7900/9100 

 

Doctor Blade

CB-097F

LP8200/8300 

 

Wiper Blade

RB-097F 

LP8200/8300 

 

Doctor Blade

CB-0104F

LP8500 

 

Wiper Blade

RB-901F 

LP8500 

 

Doctor Blade

CB-0982F

LP9200 (With Holes) 

 

Wiper Blade

CB-098F

LP9200 (Without Holes) 

 

Wiper Blade

CB-0110F

LP9300 

 

Wiper Blade

CB-1501F

LP9600 

 

Wiper Blade

CB-1502F

LP9600 

 

Doctor Blade

CB-1504F

LP-V500/C1100 

 

Wiper Blade

 

Xerox

CB-1513F

2125

 

Wiper Blade

CB-1517F

5017

 

Wiper Blade

CB-1511F

2025/2825/Phaser 5400 

 

Wiper Blade

CB-1512F

2025/2825/Phaser 5400 

 

Doctor Blade

CB-143F

4030/XP-11

 

Wiper Blade

CB-352F

4517

 

Wiper Blade

RB-352F

4517

 

Doctor Blade

RB-157

5322/5320

 

Doctor Blade

CB-1519FLGR

5340/5352 /5354

 

Wiper Blade

CB-153F

5PPM/ 10PPM/ XP5/10 

 

Wiper Blade

CB-311F

5PPM/ 10PPM/ XP5/10 

 

Doctor Blade

CB-1510F

C55/NC60

 

Wiper Blade

RB-3081F

CT350515/516/Epson LP-V1000(LPA3ETC16)/NEC 2300/PR-L8500

Doctor Blade

CB-924FYE

DC212/214 

 

Wiper Blade

RB-1515F

DC212/214 

 

Doctor Blade

CB-0112F

DC235/285 (EPSON LP8700)

 

Wiper Blade

CB-1512F

DC235/285 

 

Doctor Blade

CB-1526F

DC236/DC286/Fujitsu XL-9500/Xerox DocuPrint 405/505/Phaser 5500 

Wiper Blade

CB-1525F

DCC400 

 

Wiper Blade

CB-353F

Docuprint 12 

 

Wiper Blade

RB-353F

Docuprint 12 

 

Doctor Blade

CB-1504F

DocuPrint C525A/Dell 3000/3100 

 

Wiper Blade

RCB-0206F

Docuprint P8E 

 

Wiper Blade

SAB-0115F

Docuprint P8E 

 

Doctor Blade

CB-1524F

DP240/Phaser 4500 

 

Wiper Blade

CB-1523F

DP240/Phaser 4500 

 

Doctor Blade

CB-1501F

N24/32/40 

 

Wiper Blade

CB-1502F

N24/32/40

 

Doctor Blade

CB-0810F

Phaser 3428

 

Wiper Blade

SAB-0815F

Phaser 3428

 

Doctor Blade

CB-1516FGR

VIVACE 200 

 

Wiper Blade

CB-1505F 

VIVACE 230 /330

 

Wiper Blade

CB-1520F

WC315/320/415 /420

 

Wiper Blade

RB-1521F

WC315/320/415 /420

 

Doctor Blade

RCB-0802F9

Workcentre PE16

 

Wiper Blade

SAB-0801F1

Workcentre PE16 (With Sponge)

 

Doctor Blade

SAB-0801F

Workcentre PE16 (Without Sponge)

 

Doctor Blade

CB-0807F

Workcentre PE220 (SAMSUNG ML1610)

 

Wiper Blade

SAB-0808F

Workcentre PE220 (SAMSUNG ML1610)

 

Doctor Blade

CB-1507F

XC800/810

 

Wiper Blade

CB-1506F

XD100

 

Wiper Blade

CB-156F

XP15/20 

 

Wiper Blade

RB-156F

XP15/20 

 

Doctor Blade

CB-0104F

XP8/16 

 

Wiper Blade

RB-901F

XP8/16 

 

Doctor Blade

CB-1501F

N24/32/40 

 

Wiper Blade

CB-1502F

N24/32/40 

 

Doctor Blade

CB-1505F

VIVACE 212/230/330/336 

 

Wiper Blade

RB-099F

P880 

 

Doctor Blade

CB-353F

XP-12 

 

Wiper Blade

RB-353F

XP-12 

 

Doctor Blade

CB-352F

XP-17 

 

Wiper Blade

RB-352F

XP-17 

 

Doctor Blade

CB-0103F

XP-20 

 

Wiper Blade

RB-098F

XP-20 

 

Doctor Blade

 

Samsung

CB-1902F

ALPHA 800

 

Wiper Blade

 

CB-0506F

CLP 500 Steel Bar (Under)

 

Steel Bar

 

CB-0505F

CLP 500 Steel Bar (Upper)

 

Steel Bar

 

SAB-0121F

CLP500/550 (black)

 

Doctor Blade

 

SAB-0120F

CLP500/550 (color)

 

Doctor Blade

 

SAB-0814F

CLP600 

 

Doctor Blade

 

CB-0809F

CLP600 

 

Wiper Blade

 

CB-401F

FAX5500

 

Wiper Blade

 

RCB-0204F

ML1010/1020/1210/1220/1430/4500 

 

Wiper Blade

 

SAB-0204F1

ML1010/1020/1210/1220/1430/4500 (with foam)

 

Doctor Blade

 

SAB-0204F

ML1010/1020/1210/1220/1430/4500 (without foam)

 

Doctor Blade

 

RCB-0802F9

ML-1510/1710/1740/1750, SCX-4016/4116/4216F, SF-D560 

 

Wiper Blade

 

SAB-0801F1

ML-1510/1710/1740/1750, SCX-4016/4116/4216F, SF-D560 (with foam)

Doctor Blade

 

SAB-0801F

ML-1510/1710/1740/1750, SCX-4016/4116/4216F, SF-D560 (without foam)

Doctor Blade

 

CB-0807F

ML1610/2010 

 

Wiper Blade

 

SAB-0808F

ML1610/2010 

 

Doctor Blade

 

CB-0818F

ML1630/SCX-4500 

ML-D1630A

Wiper Blade

 

SAB-0817F

ML1630/SCX-4500 

ML-D1630A

Doctor Blade

 

CB-0803F

ML2150/2151/2550 

 

Wiper Blade

 

SAB-0804F

ML2150/2151/2550

 

Doctor Blade

 

RCB-0806F

ML2250/Dell 1160/Ricoh AC-205/AC-205L/BP20

 

Wiper Blade

 

SAB-0805F

ML2250/Dell 1160/Ricoh AC-205/AC-205L/BP20 

 

Doctor Blade

 

CB-0819F

ML2851 

 

Wiper Blade

 

CB-0810F

ML3050/ML3051/ML3471/SCX 5530/Xerox Phaser 3428

 

Wiper Blade

 

SAB-0815F

ML3050/ML3051/ML3471/SCX 5530/Xerox Phaser 3428

 

Doctor Blade

 

CB-0811F

ML3560/3650 

 

Wiper Blade

 

SAB-0813BS

ML3560/3650 

 

Doctor Blade

 

CB-0115F

ML6060

 

Wiper Blade

 

SAB-0115F

ML6060 

 

Doctor Blade

 

CB-306F

ML8000 

 

Wiper Blade

 

CB-308F

ML8200 

 

Wiper Blade

 

 

Samsung đa chức năng

RCB-0802F9

SCX-4016/4116/4216F/SF-560F (with foam)

ML-1710D3/SF-D560RA

Wiper Blade

 

SAB-0801F

SCX-4016/4116/4216F/SF-560F (without foam)

ML-1710D3/SF-D560RA

Doctor Blade

 

SAB-0801F1

SCX-4016/4116/4216F/SF-560F (with foam)

ML-1710D3/SF-D560RA

Doctor Blade

 

CB-0807F

SCX-4321/4521

ML-1610

Wiper Blade

 

SAB-0808F

SCX-4321/4521

ML-1610

Doctor Blade

 

RCB-0806F

SCX-4720F

ML-2250

Wiper Blade

 

SAB-0805F

SCX-4720F

ML-2250

Doctor Blade

 

CB-0810F

SCX-5530/SAVIN SP3200SF/DELL COMPUTER 1815DN/LANIER AC230N/RICOH AFICIO SP 3200SF

ML-3050

Wiper Blade

 

SAB-0815F

SCX-5530

ML-3050

Doctor Blade

 

Lexmark

 

CB-0210F

C750/C760 

 

Wiper Blade

 

RCB-0204F

E-210

 

Wiper Blade

 

SAB-0204F

E-210

 

Doctor Blade

 

CB-0209F

E-230/232/240/330/332 

 

Wiper Blade

 

CB-0211F

E-230/232/240/330/332 

 

Not Available

 

RCB-0206F

E-310/P8E 

 

Wiper Blade

 

SAB-0115F

E-310/P8E

 

Doctor Blade

 

CB-0108F

M410/Optra M

 

Wiper Blade

 

CB-571BS

Optra C 

 

Doctor Blade

 

CB-281F

Optra N 

 

Wiper Blade

 

CB-282F

Optra N 

 

Doctor Blade

 

CB-0100F1 

Optra S (4059) / Optra SE (3455)/ Optra T (with PCR cleaning felt)

Wiper Blade

 

CB-0100F

Optra S/T640 

 

Wiper Blade

 

CB-0100F1 

T520 / T522 / T620 / T622 / T630 / T632 / T634 (with PCR cleaning felt)

Wiper Blade

 

 

Brother

CB-091F

FAX 3000

 

Wiper Blade

RB-415F

HL-2040/TN350/DP-203A

TN350

Doctor Blade

RB-412F

HL-1240/HL5240/TN360 TN430 (New Type)

TN430/TN460/TN530 TN560

Doctor Blade

RB-411F

HL-1240/HL5240/TN360 TN430 (Old Type)

TN430/TN460/TN530 TN560

Doctor Blade

RB-417F

HL-4040CN (Color)

TN110/TN115

Doctor Blade

CB-093F

HL-600/630/631/641/645 655/660

 

Wiper Blade

CB-1523F

HL-8050

TN1700

Doctor Blade

CB-1524F

HL-8050

TN1700

Wiper Blade

SAB-414F

MFC 4800

 

Doctor Blade

 

Fujitsu

CB-311F

5/10PPM

 

Wiper Blade

CB-312F

720/740/760

 

Wiper Blade

CB-1501F

LB306 

 

Wiper Blade

CB-1502F

LB306 

 

Doctor Blade

CB-1503F

LB307 

 

Wiper Blade

RB-099F

LB307 

 

Doctor Blade

CB-1511F

LB309 

 

Wiper Blade

CB-1511F1

LB314 

 

Wiper Blade

CB-1512F

LB309 

 

Doctor Blade

 

IBM

CB-354F

4049

 

Wiper Blade

 

CB-35F

4019/4029/4039

 

Wiper Blade

 

CB-351F

4031/4037

 

Wiper Blade

 

CB-0100F

4059

 

Wiper Blade

 

CB-0100F1

4059, InfoPrint 1120 / 1125 (with PCR cleaning felt)

 

Wiper Blade

 

CB-353F

4312

 

Wiper Blade

 

RB-353F

4312

 

Doctor Blade

 

CB-352F

4317

 

Wiper Blade

 

RB-352F

4317

 

Doctor Blade

 

CB-0115F

Infoprint 12 

 

Wiper Blade

 

SAB-0115F

Infoprint 12 

 

Doctor Blade

 

CB-1503F

Infoprint 20 

 

Wiper Blade

 

RB-099F

Infoprint 20 

 

Doctor Blade

 

 

 

 

 

 

 

Kyocera

CB-30F

1010

 

Wiper Blade

CB-34F

1800

 

Wiper Blade

CB-39F

800

 

Wiper Blade

CB-3901F

FS-3000

 

Wiper Blade

 

Minolta  

CB-503F

Page Pro 9100 Wiper Blade

 

Wiper Blade

CB-092F

SP1000

 

Wiper Blade

CB-50F

SP101

 

Wiper Blade

CB-094F

SP6/SP6X

 

Wiper Blade

CB-0982F

SPA310 (with holes)

 

Wiper Blade

CB-098F 

SPA310 (without holes)

 

Wiper Blade

 

NEC

CB-303F

610

 

Wiper Blade

CB-305F

660

 

Wiper Blade

CB-353F

1200

 

Wiper Blade

RB-353F

1200

 

Doctor Blade

CB-352F

1700

 

Wiper Blade

RB-352F

1700

 

Doctor Blade

CB-3081F

2300

 

Wiper Blade

RB-3081F

2300/PR-L8500/Xerox CT350515/516/EPSON LP-V1000(LPA3ETC16) 

Doctor Blade

CB-302F

3839

 

Wiper Blade

CB-307F

2200 (New Type)

 

Wiper Blade

CB-306F

2200/X-11/Samsung ML8000 (Old type)

 

Wiper Blade

CB-304F

B TYPE/PR2000F W-11 

 

Wiper Blade

CB-301F

LC 800/860/890

 

Wiper Blade

CB-094F

NEFAX460

 

Wiper Blade

CB-1504F

PR-L1700C 

 

Wiper Blade

RB-3081F

PR-L8500, Xerox CT350515/516, EPSON LP-V1000(LPA3ETC16)

Doctor Blade

 

 

 

 

 

Oki

CB-110F

400/800/870

 

Wiper Blade

CB-1103F

5200

 

Wiper Blade

CB-095FGR

801

 

Wiper Blade

CB-1524F

B6300 

 

Wiper Blade

CB-1523F

B6300 

 

Doctor Blade

 

 

 

 

 

Panasonic

CB-801F

4410/4430/4440

 

Wiper Blade

CB-84F

4450/4455

 

Wiper Blade

CB-808F

DE-1004 

 

Doctor Blade

CB-88F

KX-P3320/4420

 

Wiper Blade

CB-1901F

Pentax Laser Fold 240/241/300/301/480E

 

Wiper Blade

CB-0101F

UF 550/770/880/UG 3313 

 

Wiper Blade

CB-0102F

UF 550/770/880/UG 3313 

 

Doctor Blade

CB-804F1 

UF 585/595/UG 3350 (With Sponge) 

 

Wiper Blade

CB-805F1

UF 585/595/UG 3350 (With Sponge)

 

Doctor Blade

CB-153F

UF 755 

 

Wiper Blade

CB-311F

UF 755 

 

Doctor Blade

CB-096FGR

UG 3309/UF 744/788 

 

Wiper Blade

SAB-806F

UG 3309 

 

Doctor Blade

CB-814F

UG 5530/DP-190 

 

Wiper Blade

 

 

 

 

 

Pitney Bowes  

CB-38F

9500

 

Doctor Blade

CB-40F

9500

 

Wiper Blade

CB-311F

9700/9720 

 

Doctor Blade

CB-153F

9700/9720 

 

Wiper Blade

CB-096FGR

9800/9820/9830

 

Wiper Blade

CB-0102F

9900

 

Doctor Blade

CB-0101F

9900

 

Wiper Blade

 

QMS  

CB-554F

1660/860 

 

Wiper Blade

CB-555F

1660/860 

 

Doctor Blade

RCB-554F

1660/860 

 

Recovery Blade

CB-28F

1700/1725 

 

Wiper Blade

CB-43F

1700/1725 

 

Doctor Blade

CB-0982F

2060 (with holes)

 

Wiper Blade

CB-098F

2060 (without holes)

 

Wiper Blade

CB-01161F

2300

 

Wiper Blade

CB-281F

2425

 

Wiper Blade

CB-282F

2425

 

Doctor Blade

CB-1501F

3260

 

Wiper Blade

CB-1502F

3260

 

Doctor Blade

CB-0105F

MAGICOLOR2 

 

Wiper Blade

 

 

 

 

 

Ricoh

CB-1606F

2700

 

Wiper Blade

 

CB-160F

6000

 

Wiper Blade

 

CB-174F

3000L

 

Wiper Blade

 

CB-1503F

NX 500/Type 500 

 

Wiper Blade

 

RB-099F

NX 500/Type 500 

 

Doctor Blade

 

CB-1627F

NX 85B 

 

Wiper Blade

 

CB-1615F

NX 70 

 

Wiper Blade

 

CB-1616F

NX 70

 

Doctor Blade

 

CB-1613F

NX 400/NX 600/NX 610/NX 700/NX 710/TYPE700

 

Wiper Blade

 

CB-1614F

NX 400/NX 600/NX 610/NX 700/NX 710/TYPE700 

 

Doctor Blade

 

CB-1620F

NX 720 

 

Wiper Blade

 

CB-1605F

TYPE 90

 

Wiper Blade

 

 

Sharp

CB-1703F

9400/9460/9600/9660/9680/9685

 

Wiper Blade

CB-180F

JX 9500/Z30

 

Wiper Blade

CB-178F

Z50

 

Wiper Blade

CB-1507F

Z835

 

Wiper Blade

 

 

 

 

 

TEC

CB-32F

1305

 

Wiper Blade

CB-33F

1306

 

Wiper Blade

 

 

 

 

Tektronic

SAB-0115F

Phaser 3400 Doctor Blade

 

Doctor Blade

CB-0115F

Phaser 3400 Wiper Blade

 

Wiper Blade

CB-0107F 

Phaser 700 

 

Wiper Blade

CB-0114FGR

Phaser 740

 

Wiper Blade

CB-0106F

SOLID PRINTER

 

Wiper Blade

 

 

 

 

Toshiba

CB-110F

4000/4520/5600

 

Wiper Blade

CB-209F

745/765

 

Wiper Blade

CB-20F

A-739

 

 

         

 

Gọi ngay để đặt hàng với TOÀN PHÁT
Kinh doanh - Email: baogia@toanphat.com
098.990.2222 (zalo) - 097.649.5555 (zalo)
098.648.3333 - 096.587.6886
Hỗ trợ Kỹ thuật:
0973.746.998 - 0973.142.933 - 090605.2828

Xin cảm ơn Quý khách!